lördag, oktober 10, 2009

"Hate crimes" utvidgas i USA

Hets mot folkgrupp-lagstiftningen är inget som liberaler självklart stödjer, med motargument om yttrandefrihet och att allt hot och våld är kriminellt oavsett. Men om det finns en hetslagstiftning som gör bestraffar särskilt när det handlar om hets mot personer eller grupper beroende på deras identitet, så borde alla kunna enas om att den självklart ska skydda alla relevanta grupper.

Vår svenska hetslagstiftning omfattar sedan rätt länge hets p.g.a. sexuell läggning. Nu är det på väg även i USA - efter många tidigare försök kommer den sittande, osedvanligt starkt demokratiskt dominerade, kongressen sannolikt att rösta igenom "the Matthew Shepard and James Byrd Hate Crimes Prevention Act", uppkallad efter två mordoffer i Wyoming respektive Texas 1998.

I helgen talar president Obama också inför en medborgarrättsgrupp med gayrättigheter på agendan, han har uttryckt förnyat stöd för att göra något åt "don't ask, don't tell"-reglerna som hindrar gaypersoner att verka öppet i försvarsmakten, och han är på väg att utnämna sin första öppet homosexuelle ambassadör.

Intressant om , , , , , ,

Inga kommentarer: