fredag, augusti 04, 2006

Borgerliga skattehöjare

Borgerliga kommuner har höjt skatten mer än s-styrda, rapporterar Ekot i dag. De har haft för låg skatt men börjar också få krav på bättre service, hävdar socialdemokratiske kommunministern. Minsann? Förvisso har borgerligt styrda kommuner lägre skatt, 85 öre lägre i snitt enligt det fylligare inslaget i Lunchekot. Det ligger ju också i sakens natur, i borgerliga partiers ideologi ligger som bekant en strävan att låta medborgarna behålla en så stor del av sina pengar som möjligt. Det ökar friheten, egenmakten och den personliga välfärden inte minst för låginkomsttagare med mindre marginaler.

Att borgerliga kommuner nu något närmar sig s-styrda i skatteuttag är mer en följd av s-regeringens politik än att invånarna skulle vara missnöjda med den tidigare servicenivån. Det mesta av borgerliga skattehöjningar har gått direkt in i det kommunala utjämningssystemet, som fungerar som en straffskatt på tillväxt. Servicen till de drabbade kommunernas egna invånare riskerar snarare att försämras när de måste betala kommunal "välfärd" i andra delar av landet.

Därtill kommer en regeringspolitik som mer och mer går ut på att inskränka det kommunala självstyret med direktiv och lagstadgade krav. Inte mycket handlingsutrymme återstår. Och så måste skatten höjas. Invånarna får mindre kvar av sina egna pengar att bestämma över själva, tillväxten riskerar att mattas och den lokala arbetsmarknaden undergrävas.