fredag, augusti 18, 2006

Generande räkneövningar av grati(s)partiet

Om alliansen vinner valet störtas Sverige i ekonomiskt fördärv, är innebörden i ett Marita Ulvskog-utspel liksom i Per Nuders tal om att det gäller att hålla i slantarna.

Hur Ulvskogs sammanläggande av alla allianspartiernas olika förslag, toppat med lite felräkningar (t.ex. av vad en avskaffad fastighetsskatt med kommunal fastighetsavgift skulle kosta) hänger ihop är svårt att förstå. Tillsammans med sina samarbetspartier v och mp (ni vet de tre som inte ens kunnat göra en bussturné ihop) lovar s totalt några hundra miljarder. Jämförelsen borde få skammens rodnad att stiga på de rosenrödas kinder.

När man presenterar ett valmanifest med bl.a. sikte på gratis tandvård borde rodnaden bli ännu mer markant... (Det är mycket som ska bli gratis i Sverige - bara socialdemokraterna får behålla makten!)

Annars vill man lägga pengar på t.ex. höjt tak i a-kassan. Det kan ju vara trevligt, men var är förslagen som ska få färre att behöva de där a-kassekorten; förslagen för fler jobb i växande företag, gärna i tjänstesektorn; förslagen som kan få hållbar tillväxt med nya arbetstillfällen?

Inga kommentarer: