fredag, januari 01, 2010

Liberalism för alla också 2010

Årets första dag bär som vanligt förhoppningar om att det ska bli ett bra år, för våra närmaste och för hela världen. Förhoppningsvis blir 2010 också ett politiskt märkesår, det år en borgerlig regering som uppvisat sammanhållning, demonstrerat regeringsfähighet, och levererat resultat i en turbulent tid blir omvald. En fortsatt Alliansmajoritet - med ett stärkt Folkparti är vad Sverige och, med en smula storhetsvansinne, omvärlden behöver.

Varför engagera sig för liberalismen, och välja Folkpartiet den tredje söndagen i september? Min partivän Seved Monke skriver klokt om ett antal viktiga sakpolitiska anledningar: globaliseringen, skolan och frihandeln. Jag kan instämma helt och fullt i hans motiveringar. För egen del kan jag också spalta upp orsakerna för mitt liberala engagemang på ett mindre konkret, kanske något flummigare, sätt.

Ingen i det glömda Sverige. Allas lika värde innebär att ingen kan tillåtas hamna i utanförskap. Alla ska ges jämlika chanser att lyckas utifrån sina förutsättningar. Som liberal har jag inga problem med människors framgång, men den som inte når fram eller misslyckas, ska vi dels ge fler chanser, dels gemensamt värna med ett starkt socialt skyddsnät, en generell välfärd - inte bara grundtrygghet för att klara livhanken. Generösa socialförsäkringar, bra pensioner, en skola, vård och omsorg med hög kvalitet gemensam för alla samhällsgrupper blir konkret liberal politik. För mig är höjda tak i socialförsäkringarna, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och lägre skatt även för pensionärer viktiga reformer. Och som exempel ska förmögenhetsskatten - en straffskatt på utbildning och entrepenörskap för människor som satsat och lyckats - definitivt inte återinföras.

Bildning och förnuft. Alla har rätt till kunskap och kultur - en grund för de jämlika chanserna att förverkliga sig själv och sina förmågor. Bildning får människor att växa och främjar förståelse, också mellan dåtid, nutid och framtid (kalla det bildningsideal). Beslut ska grundas på vetenskap, erfarenhet och sunt förnuft. I praktisk politik handlar det om en skola för kunskap och med arbetsro, krav på evidens inte minst i medicinen, forskning och innovation, grogrund samt en aktiv kulturpolitik som ger utrymme också för det nyskapande och inte kommersiellt gångbara, främjar demokrati och integration, och berikar människors liv.

Framtiden och världen. Människan har förmåga och vilja att förändra sig själva och världen till det bättre. Allt människan gör är inte gott - långt därifrån - men tillsammans har vi kunskap och kraft att agera för det gemensamma bästa och ta itu med de stora utmaningarna. Liberalismen innebär för mig en optimism om teknikens och idéernas framåtskridande. Internationellt utbyte är alltid eftersträvansvärt och nästan alltid ofrånkomligt. Konkret landar det i samarbete mellan stater, organisationer och människor, entusiasm för Europatanken och EU:s möjligheter, frihandel och bejakande av globaliseringens möjligheter - med reformer för att stärka våra förutsättningar att möta den, progressiv miljöpolitik med internationella avtal och ekonomiska styrmedel och ett generöst bistånd som fokuserar på hjälp till framtida självhjälp - kraft att växa.

Gott nytt valår!

Intressant om Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: