torsdag, januari 14, 2010

Liberaler för öppenhet och försvar

Vi har just inlett 2000-talets andra årtionde - men de politiska ämnena känns ofta igen från tidigare decennier och sekler. Folkpartister som vänder och vrider på dagens frågor kan ofta se en kontinuitet i historien.

Öppenhet har alltid varit liberalismens främsta fråga, i Sverige med traditionellt startår till Chydenius och frihetstidens tryckfrihetsförordning 1766. Yttrandefrihet, integritet och information har förstås på senare år alltmer handlat om internet och de möjligheter och utmaningar den nya tekniken för med sig. Några av dem adresserar nu Folkpartiet och Lotta Edholm ur ett huvudstads- och kommunalpolitiskt perspektiv, på Brännpunkt.

Försvaret av det öppna samhället är lika självklart. Det sker dels genom de inneboende mekanismerna, fri- och rättigheterna som öppenheten innebär - men behöver också ske genom en beredskap mot yttre angrepp, i värsta fall med vapen i hand. Vår omvärld har i mycket förändrats till det bättre men historien lär också att inget töväder är säkert. Inte minst utvecklingen med olja och gas i Norra Ishavet och i övrigt Rysslands utveckling gör att vi behöver fundera över svensk säkerhetspolitik - och stärka försvaret av Sverige, som Jan Björklund, Birgitta Ohlsson och Allan Widman skriver om, också på Brännpunkt. Se också DN/TT.

Bloggar, om öppenhet och internet: Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt. Om försvar: Mathias Sundin, Folkpartiet i Nacka, Martin Ängeby

Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: