torsdag, januari 14, 2010

Ett vanligt ovanligt land i Europa

Efter stunden i EU-ljuset under ordförandeskapet, gäller åter inrikespolitik. Och det kan behövas, inte minst för Alliansregeringen och dess ledare. EU kommer vi dock inte ifrån - Europa präglar med nödvändighet också den svenska inrikespolitiken.

För mig som liberal Europavän känns det både naturligt och väldigt positivt att vi nu mer självklart ser och tar oss an de internationella och europeiska perspektiven. Lika självklart borde det vara att använda Europas gemensamma valuta.

Euro-diskussionen har i praktiken legat på is i Sverige sedan folkomröstningen 2003. Det är rätt länge sedan, i politiska och ekonomiska termer. Och både politiskt och ekonomiskt har det blivit tydligt vilka fördelar euron innebär för medlemmarna i valutaunionen.

Folkpartiet liberalerna har länge, som Sveriges mest Europasinnade parti, propagerat för euron. Vi ger förstås inte upp för övertygelse om vad som är bra för Sverige och Europa för att en majoritet i folkomröstningen gick oss emot - även om vi respekterar utslaget så fortsätter vi att argumentera. Folkpartiet har också gjort det klart att det snart är dags för Sverige att på nytt ta ställning.

För en folkpartist är det välkommet att även övriga Allianspartier, på dagens DN Debatt, äntligen verkar vara redo för att på allvar diskutera euron och Sverige. Så att vi kan bli vad vi är - ett vanligt land i Europa, lika ovanligt som något annat.

Bloggar: Mathias Sundin, Anne-Marie Ekström, Folkpartiet i Nacka

Intressant om , , , , ,

Inga kommentarer: