tisdag, januari 19, 2010

Frågetecken kring rödgrönas sjukförsäkrings-alternativ

Om de rödgrönas förslag kring sjukförsäkringen kan man säga mycket. Till att börja med att det är bra att de slutligen presenterar något gemensamt, efter att ha ägnat sig mest åt onyanserad kritik av regeringens reformer. Nu får väljarna se vad alternativet innebär - och inte är det så mycket till alternativ. Som bl.a. Mark Klamberg skriver, är inte deras förslag kring när och hur en långvarig sjukskrivningen prövas något nytt.

Något nytt är det däremot om de rödgröna vill avskaffa möjligheten till förtidspension före 58. En högst relevant fråga som Mark, och nog många med permanent arbetsoförmåga, ställer.

Rehabiliteringsförslagen låter förvisso bra, men det väljarna ska lockas med är tydligen högre ersättningar och längre sjukskrivningsperioder. Inte rätt fokus om man vill undvika en återgång till den tidigare rådande ordningen under åren av S-regeringar: hundratusentals i utanförskap. Och det är i sin tur, som Per Altenberg påpekar, nog inget framgångsrecept bland svenska väljare heller.

Läs också Seved Monke - om att de rödgröna nu säger sig sträva efter det som Alliansen redan börjat åtgärda...

Intressant om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: