söndag, januari 24, 2010

En lysande liberal stjärna

Om jag vore regeringsbildare... är kanske en tanke som många politiskt aktiva någon gång, eller rentav ofta, har fantiserat kring. Hur skulle du sätta ihop ditt drömlag för Sveriges bästa? Jag ska inte genera mig eller andra med att lufta dylika drömmerier offentligt, men ett namn har de senaste åren för mig varit självklart: Birgitta Ohlssons.

Även i en svensk liberalism som - måhända något subjektivt bedömt - är välförsedd med dugliga, duktiga, kompetenta, karismatiska och energiska personer, lyser Birgitta Ohlssons stjärna lite starkare än de flesta andra.

Jag blev som alla som känner Birgitta och Mark oerhört glad över nyheten om att de väntar barn. Och som de flesta andra, t.ex. Gulan Avci, Carina Boberg och Linnéa Darell, upprörd över den omoderna tolkningen att det skulle omöjliggöra henne som minister. Jag väljer att inte spekulera kring vilka motiv som kan ligga bakom detta "avslöjande" om en så personlig sak som en graviditet utan konstaterar bara frankt: Alla som känner Birgitta Ohlsson, och Mark, vet att hennes kapacitet alldeles oaktat detta skulle vara en av Folkpartiets största tillgångar i alliansregeringen och, på den plattform som en statsrådstaburett ger, i höstens valrörelse.

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: