lördag, september 30, 2006

Skamlig svensk tradition återupptagen

Sedan förra året har Sverige haft ett moratorium för avvisningar av homosexuella iranier. Nu har man tydligen tänkt färdigt - och låter allt bli som förr. I dagarna fattades ett beslut om utvisning (se t.ex. Ekot), trots att svenska myndigheter nu åtminstone erkänner att homosexuella i Iran förföljs och t.o.m. löper livsfara. Motiveringen är som tidigare att det inte är någon fara så länge man är diskret. Budskapet är med andra ord fortfarande: gör våld på dig själv, din person, den du är - så ska det nog gå bra.

Ett land som hanterar människor så, kan inte göra anspråk på att föra en humanistisk flyktingpolitik med respekt för mänskliga, universella rättigheter och allas lika värde. Det är förhoppningsvis ett område där den nya borgerliga regeringen snabbt kan sätta avtryck.

Den nya asylprocessen verkar inte ha hjälpt, åtminstone inte på detta område. Det är den nya Migrationsdomstolen som fattat beslutet. Domstolen dömer efter de lagar som riksdagen stiftat, men bör också följa lagstiftarens intentioner som det uttryckts i förarbeten, protokoll osv. Om en uppstramning behövs, så ska den göras.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: