onsdag, september 13, 2006

Redan på 70-talet...

Ett av argumenten för ett maktskifte är ju att ett maktskifte i sig är välgörande för demokratin, inte minst i ett land som Sverige där samma parti regerat i 65 av de senaste 74 åren och ibland verkar ha växt ihop med statsmakten. Och debatten om den starka högskattestaten kontra individens självbestämmande känns igen från tidigare valrörelser och perioder. I Per Anders Fogelströms bok "Besittarna" från 1977 levererar Rickard Borg, en lyckad "self-made man", en kritik som lika gärna kunde passat i årets valrörelse.

Om att uppmuntra arbete, s 54:
"Rickard svarade att jämlikhet borde uppnås genom idogt och väl betalt arbete och inte genom att man rövade arbetets frukter från dem som slitit hårdast. Systemet, sådant det fungerade nu, ledde bara till skatteflykt eller också till dagdriveri och understödstagaranda. Det var i landets intresse att alla arbetade så mycket som möjligt och det gjorde de inte om de inte fick behålla tillräckligt."

Om tjänstesektorn, s 54:
"Det hade blivit så nu att man tjänade mera på att själv tvätta sin tvätt eller laga sin bil än på att syssla med det som man var utbildad för och verkligen kunde. Snart skulle folk förmodligen helt övergå till att byta tjänster med varann och skatteverket fick fördubbla antalet datorer och spioner för att spåra upp åtminstone några av alla skatteförbrytare."

Längre fram, om synen på framgång genom arbete och egna ansträngningar:
"Tipsvinnare och lottvinnare beskattades inte och de hyllades som hjältar i pressen. Medan de som genom arbete och skicklighet tjänat en slant betraktades som busar och banditer som orättfärdigt kapat åt sig något och borde bespottas och bestraffas."

Naturligtvis finns andra röster i Fogelströms bok, men likheterna med känslan på 70-talet känns ändå slående.

Inga kommentarer: