måndag, september 04, 2006

Säck och aska

I dag (och i än högre grad i går kväll när ryktenas vågor gick ännu högre) passar det för den organiserade liberalismens företrädare att klä sig i säck och aska. Ínget annat duger efter en händelse som dataintrånget mot SAPnet - i kvällspressen försett med krigsrubriker som "Leijonborgs spioner".

Försök att försvara och förklara sig eller nyansera bilden kan i bästa fall komma i en bisats. Men ändå: Allt tyder på ett förfärligt och tyvärr upprepat snedsteg av en enskild medarbetare i ungdomsförbundet. Luf och folkpartiet tar fullkomligt avstånd, och inga uppgifter som eventuellt kan ha funnits på socialdemokraternas intranät har känts till eller använts av dem som planerat folkpartiets kampanj.

Några ursäkter finns inte. Vi kan bara sörja att sådana här övertramp förekommer i svensk politik och böja huvudena i skam över att det denna gång förekommit inom vårt parti. Och hoppas att vi får ägna resten av valrörelsen åt att prata om folkpartiets politik.

Inga kommentarer: