lördag, september 30, 2006

Extern interndebatt (fp)

Intern partidebatt ska helst föras internt. Det handlar inte om att täcka upp det obehagliga, utan om att alla och framför allt, i folkpartiets fall, den liberala politiken tjänar på det, i arbetet för att nå framgång, förtroende och kunna genomföra denna politik. När det ibland är motiverat att föra ut skiljaktiga ståndpunkter i externa fora, gäller det att finna rätt balans, om man är ute efter liberalismens och folkpartiets långsiktiga väl.

Kritik som förs fram externt har högre krav på formulering och innehåll. Man måste helt enkelt ha något att komma med, och kunna föra fram det med stor trovärdighet. En grundförutsättning för att kunna kritisera andra är förstås att man själv uppnått, och försöker uppnå, något positivt. De som enbart försöker positionera sig borde vana mediemänniskor snabbt kunna se igenom, om det inte handlar om journalistik med en egen agenda.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: