måndag, april 05, 2010

FP tar strid för lärarna - och läraryrket

Folkpartiets beslut att lämna förhandlingarna om läraravtalen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sätter åter fokus på lärarnas situation och betydelse. Den betydelsen för en framgångsrik kunskapsnation kan inte överskattas. Bra lärare bygger en bra skola som i sin tur ger uppväxande generationer kunskap, vetgirighet, perspektiv och möjligheter för var och en att utnyttja och förverkliga sin potential.

Och bra lärare och bra skola förutsätter att en del av de duktigaste i varje uppväxande generation i sin tur väljer lärarbanan när det är dags för utbildnings- och yrkesval.

Ett läraryrke med attraktionskraft och status handlar delvis om lönerna, både i absoluta och relativa termer. Det handlar om en bra lärarutbildning som lockar de allra bästa och ger de allra bästa förutsättningarna för framtidens viktigaste jobb. Men det handlar också om auktoritet, inflytande över sitt arbete, förtroende att sköta undervisningen, respekten för en akademisk nivå.

Det nya läraravtalet kan bli en del av början på en svensk renässans för läraryrket, som har inletts med den kommande nya lärarutbildningen och kan fortsätta med bl.a. en lärarlegitimation. I så fall gäller det att de kommunala arbetsgivarna inte lyckas detaljreglera lärarnas veckoarbetstid. Förtroendearbetstiden är en viktig del av den frihet under ansvar som läraryrket innebär. Det har inte bara Folkpartiet utan också ett antal socialdemokratiska skolpolitiker insett (DN Debatt).

Förhoppningsvis får Folkpartiets beslut följdverkningar. Alliansföreträdare kan inte i arbetsgivarrollen i SKL plötsligt bli politiska detaljreglerare, när vi annars strävar efter att öka människors frihetssfär och stärka kunskapsskolan.

Media: TT i DN, GP, Rapport. Bloggar: Annika Beijbom, Carina Boberg, Amanda Brihed, Lotta Edholm, Niklas Frykman, Runo Johansson (x2), Mark Klamberg, Anna Lundberg, Helene Odenjung, Christer Sörliden, Mikael Wendt x2.

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: