fredag, april 16, 2010

Plats för politik i skolan

Om partier ska få informera och debattera i skolorna måste det gälla alla partier - det är innebörden av Skolverkets senaste besked. Detta får nu inte leda till att partier helt stängs ute. Rektorerna har den möjligheten, skolan är i den bemärkelsen ingen offentlig plats. Men skolan har ett tungt demokratiskt ansvar att ge eleverna kunskap och fostran i demokrati.

För en liberal är yttrandefriheten och en fri debatt ett av de viktigaste värdena, så länge man inte uppviglar till brott och angrepp. Andra människors frihet får inte inskränkas, men det går långt innan det fria ordet kan sägas göra det. Detta måste i hög utsträckning gälla även i skolan.

Skolans demokratiska uppdrag innebär naturligtvis också att rusta eleverna till källkritik, ifrågasättande och kritiskt granskande av argument. Att stänga ute partipolitiken leder då fel. Öppna skolorna för ungdomsförbund och debatt!

Media: TT i DN, SvD. Bloggar: Sebastian Bjernegård, Christoffer Fagerberg, Andreas Froby, Niklas Odelberg, Per Pettersson, Fredrik Sneibjerg, Christian Tegnvallius.

Intressant om , , , , ,

Inga kommentarer: