onsdag, april 07, 2010

Skilj inte äldre makar åt

För många förändras livet av sjukdom och krämpor på ålderns höst, men det förändrar inte behovet av frihet, integritet och relationer. Många får hjälp av en make eller maka för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt - men när den ene eller bägge makarna behöver flytta in i ett särskilt boende ska det inte få betyda att familje- och kärleksbanden bryts av stelbent konstruerade boendeformer eller regler.

I Aftonbladet i dag lyfts ett ömmande fall fram. Med rent sunt förnuft verkar det ju orimligt att två åldriga makar som bägge behöver omsorg och omvårdnad inte ska kunna få bo tillsammans - utan skiljas åt i två olika lägenheter. Men även om bara den ena av makarna är i direkt behov av omvårdnaden i ett äldreboende, borde det vara rimligt och möjligt att den andre maken får flytta med.

Liksom trygghetsboende och stöd till anhörigvårdare - som i praktiken står för en stor del av svensk äldrevård - är parboendegaranti en del av en liberal reformagenda med omsorg och respekt för våra äldre.

Läs mer om parboendegarantin och Folkpartiets övriga förslag kring vård och omsorg inte minst för äldre. Jan Björklund och Barbro Westerholm skrev på DN Debatt i höstas om att äldre par måste garanteras sin sista tid tillsammans och Folkpartiledaren är också tydlig i sin kommentar till Aftonbladet i dag. Bloggar gör Annika Beijbom x2, Carina Boberg, Björn Brändewall, Malin Danielsson, Linnéa Darell, Lotta Edholm, Anna Ekström, Andreas Froby, Niklas Frykman, Mark Klamberg, Carl Larsson, Anna Lundberg, Mattias Lönnqvist, Runo Johansson, Seved Monke, Per Pettersson, Rosie Rothstein, Fredrik Sneibjerg, Daniel Snällman, Christer Sörliden och Hans Åberg.

Uppdaterat 8 april: I dag presenterade Barbro Westerholm rapporten "Tills döden skiljer oss åt".

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: