tisdag, april 13, 2010

Sahlins omprövning - (s)amma gamla mål?

I dag signalerar det största oppositionspartiets ledare en omprövning av politiken och utlovar fyra nya mål. De anhängare eller motståndare som tror att de länge maktbärande Socialdemokraterna har funnit en ny formel torde dock bli besvikna. Åtminstone två av de fyra målen känns väldigt välbekanta - och det är inte så konstigt.

Såväl 80 procents sysselsättning som att hälften i varje årskull ska läsa på universitetet är i princip de mål som tidigare socialdemokratiska regeringar satt upp - och misslyckats att nå.

Och förutsättningarna för att nå sysselsättningsmålet under socialdemokratiskt styre har inte blivit bättre sedan dess (snarare tvärtom, med de tillväxtfientliga tilltänkta rödgröna koalitionspartierna). Vilket är synd, eftersom en politik för jobb, företagande, utbildning och tillväxt är de nödvändiga medlen för att nå de andra målen att minska barnfattigdomen och socialbidragsberoendet.

Per Altenberg väger återigen S-alternativet i jobbpolitiken, och finner det för lätt (eller obefintligt). Också Fredrik Antonsson, Gulan Avci, Sebastian Bjernegård, Amanda Brihed, Maria Byström, Andreas Froby, Runo Johansson, Carl Larsson, Seved Monke, Per Pettersson, Christer Sörliden och Hans Åberg bloggar.

Intressant om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: