lördag, april 24, 2010

Eget rum på nätet - för patienternas säkerhet och integritet

Ett otal olika elektroniska journalsystem, mängder av gamla pappersjournaler och mängder av såväl data- som pappersarbete för läkare och annan vårdpersonal: Att få bättre ordning på den medicinska informationen i vården är ett stort och viktigt arbete.

Här handlar det om att få ordning och reda för att säkra både patienternas säkerhet och integritet. Behandlande läkare och sjuksköterskor och andra ska kunna få snabb överblick över relevant information: tidigare och pågående vård, sjukdomar, diagnoser, behandlingar och läkemedel. Samtidigt ska patienten kunna lita på att bara de som behöver informationen får se den - och bara den information som de behöver.

Därför föreslår Folkpartiet i Stockholms län nu ett "eget rum på nätet" för varje patient. Där ska informationen finnas samlad, och skyddad. Läs mer i folkpartisterna Birgitta Rydbergs, Hans Åbergs och Anna Starbrinks debattartikel på dn.se. Bloggar: Maria Byström, Birgitta Rydberg, Anna Starbrink, Christer Sörliden, Maria Weimer, Hans Åberg.

Intressant om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Hemlige sa...

Det blir naturligtvis inte säkrare med ett enda system, men det innebär ju att försäkringsbolagen kommer att få fri tillgång till alla journaler och det är väl egentligen det som är huvudmålet med Folkpartiets förslag.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Att bemöta tvärsäkra, anonyma utsagor som svepande utan närmare underlag misstänkliggör förslagsställaren, i detta fall Folkpartiet i Stockholmslandstinget, är ju alltid knepigt.

Redan i dag finns mängder av elektroniska journaler. Och pappersjournaler. Med olika uppgifter som inte samordnas och som ingen har en rimlig chans att ha överblick över. Det är varken bra för patienternas säkerhet, eller integritet.

Naturligtvis måste en samlad, strukturerad databas byggas med stor försiktighet och största säkerhet. Och med patienten själv som huvudägare av informationen minimeras riskerna för att obehöriga ögon får syn på något.

"Säkrast" ur integritetssynpunkt vore kanske att inte dokumentera något alls. Då blir notan hög för felbehandlingar, livsfarliga kombinationer, och tidsödande informationsinsamlingar när liv står på spel.