måndag, april 12, 2010

Leg. lärare - kvalitetsstämpel för kunskapsskolan

Självklart ska svenska barn undervisas av de allra bästa lärarna. Lika självklart ska läraryrket vara fyllt av status och prestige, ge en rejäl lön och göra det möjligt att göra karriär.

Ytterligare ett steg i den riktningen tas nu av Jan Björklund och övriga Alliansen i och med förslaget om lärarlegitimation. Det var en av de pusselbitar som återstod i mandatperiodens omfattande batteri av reformer på utbildningens område med tydlig FP-stämpel; ytterligare en byggsten för kunskapsskolan.

Bra lärare är naturligtvis grunden för kunskapsskolan. Lärare som kan väcka och utmana talangerna; se och stödja dem som behöver hjälp; se varje individuell elev och hans eller hennes behov och potential. Lärare med rätt utbildning, erfarenhet och praktik - med ämnes- och de pedagogiska kunskaperna men också med lämplighet att lära och leda barn och unga.

Tanken med legitimerade lärare bygger förstås på en riktigt bra lärarutbildning, som vi nu är på väg att få. Folkpartiet har som bekant också tagit strid för lärarnas förtroendearbetstid - ett viktigt ställningstagande just för att stärka, och inte urholka, läraryrkets särart, status och attraktivitet - och framför allt lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb.

Media: Alliansens partiledare på DN Debatt, Aftonbladet, SvD, Rapport (se inslag nedan med Jan Björklund och beröm från Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner).Bloggar: Amanda Brihed, Malin Danielsson, Lotta Edholm, Christoffer Fagerberg, Roger Haddad, Runo Johansson, Mark Klamberg, Nina Larsson, Seved Monke, Kent Persson, Per Pettersson, Fredrik Sneibjerg, Jesper Svensson, Helen Törnqvist, Mikael Wendt.

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: