fredag, november 06, 2009

Föräldrar är man tillsammans

Staten ska inte lägga sig i hur enskilda människor och familjer väljer att leva sina liv. Men den kvarvarande ojämställdheten i samhället är ett politiskt, inte bara ett privat problem, eftersom den påverkar även alla människor - vars valfrihet i praktiken begränsas. En pragmatisk liberal måste beakta båda dessa tankar.

Staten ska inte lägga sig i, men vi har en rad offentliga verksamheter och beslut som redan påverkar hur män och kvinnor formar sina liv. En sådan är föräldraförsäkringen som finns till för att möjliggöra föräldraskap och ge barn en bra start i livet. Ett grundkrav på en sådan, offentligt finansierad förmån måste naturligtvis vara att den åtminstone inte stärker ojämställdheten.

Tyvärr fungerar föräldraförsäkringen så i dag. Kvinnor tar ut den övervägande delen av föräldradagarna. Att helt individualisera föräldraförsäkringen möter många praktiska problem. En pragmatisk liberal lösning är en tredelning - "Flexequality" - och det är också förslaget från ett antal motionärer till Folkpartiets landsmöte i höst.

Jan Björklund har helt rätt i att föräldrar är man tillsammans. Och Birgitta Ohlsson har lika rätt när hon, som Ekot rapporterar, slåss för en pragmatisk liberal lösning - och pekar på att det forna maktpartiet Socialdemokraterna lyckats fatta ett sådant beslut. Som Ohlsson påpekar var vi först med "pappamånaden" - det är dags att göra den, som sedan blev två, till fyra månader som är knutna till respektive förälder.

Så kan liberalerna bli det starka borgerliga jämställdhetsalternativet. Och göra det möjligt för fler att vara föräldrar tillsammans.

Bloggar: Mark Klamberg. Uppdaterat: Per Altenberg om varför krav är OK för konservativa i andra försäkringar men en omöjlig tanke i föräldraförsäkringen.

Intressant om , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Rebecka Edgren Aldén sa...

"Ett grundkrav på en sådan, offentligt finansierad förmån måste naturligtvis vara att den åtminstone inte stärker ojämställdheten."

Mycket bra! Huvudet på spiken! Detta är ju ett minimumkrav när staten lägger sig i (vilket man gör redan när man har en föräldraförsäkring) - att den åtminstone inte slår negativt mot en så stor grupp i samhället som alla kvinnor (även de utan barn). Och om man från statens håll har målet att EFTER en separation föräldrarna ska ha delad vårdnad, borde de ha det även INNAN separationen. I logikens namn.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Precis, jag tycker att det är ganska självklart när man tänker efter. Läs också vad Per Altenberg klokt skriver på sin blogg ang konservativ kritik mot delad föräldraförsäkring (se länk i huvudinlägget ovan).

Rebecka Edgren Aldén sa...

Det ska jag göra! Läs också mitt inlägg på min blogg ;-) Jag har gjort rätt många under årens lopp. Detta är en av mina stora hjärtefrågor!

RinaB sa...

Rasmus,

Varför vill Folkpartiet sänker antalet försäkrade dagar? I nuvarande läge finns det 480 samtliga dagar men Birgitta Ohlsson nu säger att föräldrar ska få enbart 12 månader - " Fyra månader till vardera vårdnadshavare och fyra månader att dela fritt mellan föräldrarna" Alltså bara 365 dagar totalt. Varför??