lördag, november 07, 2009

Mitt i Västra City

Återkommer till den tänkta nya stadsdelen Västra City: Skrev om det i lokaltidningarna igen, den här gången i Mitt i Vasastan och Mitt i Kungsholmen i tisdags (v 45/3 nov). Se nedan!

Såret i staden kan läkas av Västra City - i rätt skala

Längs Klara sjö löper ett sår i Stockholms stadsbild. Järnvägsspåren och Klarastrandsleden spärrar effektivt av Vasastan från vattnet och bildar dessutom en barriär av buller och avgaser rakt genom stan som påverkar också Kungsholmen.

Nu har vi chansen att däcka över detta trafikstråk och istället få plats med nya bostäder och lokaler i ett av Sveriges absolut mest centrala och attraktiva lägen. I detta ”Västra City” kan vi i modern upplaga bygga vidare på den populära kvartersstaden där så många vill bo. Ganska tätt, med gott om grönskande träd och gärna en park – varför inte längs vattnet i en pendang till Kungsholms strandpark?

Mycket av Stockholms charm på boende och besökare ligger i den speciella karaktären med vattnet och den inte alltför höga bebyggelsen som följer den naturliga topografin. Så bör vi bygga vidare i centrala stan. Samtidigt reser sig snart höga hus på nordvästra Kungsholmen vid Lindhagensgatans nya slutpunkt och på ömse sidor om Essingeleden – och förhoppningsvis även i Norra Station och Värtan.

Folkpartiet räddade en gång Klara sjö från en betydligt bredare trafikled. Nu kan ”Västra City” i rätt skala bli en ny stadsdel mitt i Stockholm som läker stadens sår.

Rasmus Jonlund
Kommunpolitiker (FP)


Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: