söndag, september 05, 2010

Psykolog på vårdcentralen

Psykisk ohälsa är ett av de stora hälsoproblemen. Det borde vara lika självklart att få hjälp när själen gör ont som när det är kroppen som krånglar - och det psykiska stödet borde finnas lika lätt tillgängligt i vården i vardagen så att människor kan få den hjälp de behöver tidigt.

Vårdval Stockholm gjorde psykosocialt stöd obligatoriskt för husläkarmottagningarna att erbjuda. Första linjens psykiatri, kallar vi det. Husläkaren och distriktssköterskan ska enkelt kunna samarbeta med kuratorer och psykologer, eller erbjuda terapi i grupp eller enskilt under ledning av en KBT-utbildad samtalsledare.

På två år med Vårdval Stockholm har de psykosociala besöken ökat med 50 procent. Nu är det dags att gå vidare: Folkpartiet vill säkerställa att varje patient inte bara får psykosocialt stöd, utan även stöd på rätt nivå. Framför allt handlar det om att det ska finnas psykolog för dem som behöver det.

Folkpartiet vill förtydliga reglerna så att det blir obligatoriskt inte bara att erbjuda psykosocialt stöd, utan att erbjuda psykologhjälp till dem som behöver det. Dessutom kan vi tänka oss att differentiera ersättningen - mottagningen ska helt enkelt få lite mer betalt när patienten går till en psykolog än vid ett kuratorsbesök.

Detta är en av utgångspunkterna för Folkpartiet inför nästa generation av vårdvalet, som ska införas nästa år. De andra handlar bl.a. om större jämlikhet och mer hälsofrämjande.

ABC rapporterar. Birgitta Rydberg, Gunilla Gustafsson och Amie Kronblad bloggar. Läs mer om förslagen för Vårdvalets utveckling på Folkpartiets hemsida.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Kognitiv Beteendeterapi sa...

En bra ansats. Viktigt att särskilja psykologens unika kompetens och lyfta fram spetskunskapen inom psykologi som vår yrkeskår faktiskt har. Att låta samtalsintresserade sjuksystrar eller kuratorer (som har sin specialitet) både axla och ersätta en psykologs djuplodande kunskaper kring utredningsarbete, testning och behandling är inget bra alternativ. Haltande är det minsta man kan säga.

Som privatpraktiserande anser jag vårdval även borde omfatta större utrymme för remisser till psykologmottagningar på stan. Det blir över för alla verksamma hur som helst. Dock är det många som drar sig för vårdcentralens klimat, både kallt och varmt, och hellre i anonym och personlig miljö tar sig an sina svårigheter.

/Henrik Altréus, psykolog i Malmö

Rasmus på Kungsholmen sa...

Hej! Ja, det behövs olika slags kompetenser. KBT-utbildade sjuksköterskor, kuratorer, leg. psykoterapeuter med socionom- eller psykologbakgrund, psykologer... Som det ser ut nu behövs det alltså fler psykologer på vårdcentralerna.

Det viktiga är ju att kunna få snabb och enkelt kontakt när man behöver. Psykosocialt stöd i primärvården handlar ju om att det ska vara tillgängligt. Själva mötet behöver ju sedan inte ske på vårdcentralen.