torsdag, juni 01, 2006

Ångbåtarna, levande kulturhistoria

De vita ångbåtarna på Strömmen och Mälaren hör till Stockholms signum. Bevarandet av de få kvarvarande är starkt önskvärt av såväl kultur- och teknikhistoriska, som turistekonomiska skäl. De två båtarna i landstingsägda Waxholmsbolagets regi har en trygg och naturlig ställning, men de fyra som ägs och drivs av fristående krafter är mer eller mindre hotade.

Ångbåtarnas värde ligger i att de är i drift med turtrafik. Nu hotas S/S Saltsjöns framtid, som i sommar bara kommer att kunna köra några få turer. Landstinget och staden borde tillsammans ta ett helhetsgrepp, jag och folkpartiet tycker att det är dags för en långsiktig ångbåtspolitik. Min parti- och kulturnämndskamrat Madeleine Sjöstedt, som redan sitter i stadsfullmäktige, lägger en motion i frågan vilket uppmärksammades av SVT:s ABC i går.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hey what a great site keep up the work its excellent.
»

Anonym sa...

I say briefly: Best! Useful information. Good job guys.
»

Anonym sa...

I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»