tisdag, juni 06, 2006

Våld och engagemang

I dag har Kungsholmen besudlats. När man ser nyhetsrapporter som denna undrar man hur vissa får ihop begreppen; hur kan man manifestera stöd för demokrati och icke-våld genom egna våldsamheter? Vad är det man vill försvara? För såväl "vänster-" som "höger"extrema aktivister anser sig inte bara veta utan också vara bättre än andra, anser sig stå över de spelregler folkflertalet antagit och stödjer.

Politik kanske verkar trist och partipolitik förlegat. Men det demokratiska, flerpartibaserade parlamentariska systemet har hittills inte mött någon överlägsen konkurrent. Tvärtom, genom att nya partier gjort entré, lyckats etablera sig eller försvunnit igen, på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, visas flerpartidemokratins styrka.

Att stärka engagemanget är en ständig utmaning. Kanske större nu än på 70-talet, då fler än nio av tio röstberättigade verkligen röstade och partierna hade mångdubbelt fler medlemmar. Men engagemanget är nog inte mindre i dag. Hur kanaliseras det bäst?

Inga kommentarer: