söndag, juni 11, 2006

Om böckers värde och läsandets framtid

- Böcker [är] ett bra sätt att få oss att vara tysta och sitta still.

Citatet från dagens morgontidning föranledde den något pretentiösa rubriken. Det kommer från förre förlagschefen Svante Weyler, som fortsätter med att påpeka att tystnad och stillasittande är något som behövs i dagens samhälle. Utan att perfektionistiskt finlira om att dataspelande ungdomar nog uppfyller bägge kriterierna, ibland ohälsosamt många timmar i sträck, vill jag framför allt skriva under på värdet av tystnad, stillhet och reflektion.

Böcker ger ju dessutom ännu mycket mer, intryck, erfarenheter, bekantskaper, aha-upplevelser, och inte minst kunskap. Och, skulle jag vilja säga, social kompetens. Sammantaget handlar det om bildning, ett ord som definitivt hör hemma i dagens debatt.

I samma morgontidnings kulturdel (ja, för mig är den stora Bonnierdraken alltjämt nummer ett) är böckernas roll ett huvudämne: närmare bestämt hur bokmediet kommer förändras i framtiden. Ljudböcker, nu inte som CD utan MP3 osv, och e-böcker, i datorn, fickdatorn eller på "e-papper", är på frammarsch. Utvecklingen har drag av den som skett på musik-, film- och spelfronten, som inte minst de senaste veckorna exploderat politiskt i frågan om fildelning. Skillnaderna betonas dock; en bok är helt enkelt något helt annat än en musik, där själva mediet mellan sina pärmar är viktigare.

Frågan för en bokälskare är då om mediets utformning i sig har ett värde? Förblir en bok på e-papper eller på iPoden en bok? Jag är i varje fall glad över att framtidsprofeterna varken dömer ut pappersboken eller -tidningen, åtminstone under överskådlig tid. Och över att även efter att dessa livskraftiga former antikverats, så är det inte bara ljud som gäller. E-papperet ska förhoppningsvis bli minst lika bra som en klassisk sidvändare. Även för en bibliofil traditionalist som undertecknad.

Inga kommentarer: