fredag, juni 02, 2006

Svartlöner eller hederligt företagande?

När en socialdemokratisk näringsminister angriper de borgerliga för att vilja försämra villkoren för företagarna tar man sig för pannan, för att använda ett populärt uttryck. (Se gårdagens Brännpunkt.) Frågan är hur Östros försök till nyspråk och vantolkningar går ihop med partisekreterare Ulvskogs stundtals korstågsliknande utfall mot näringslivet.

Sanningen är att det i dag är mycket tufft att vara företagare i Sverige, det är inte bara gnäll från någon borgar- och kapitalistkartell. Jag vet delvis av egen eller rättare föräldrarnas erfarenhet som småföretagare i tjänste- och hantverksbranschen. De gjorde rätt för sig och höll näsorna över ytan men verkade snarast vara ett undantag i en bransch där viss del av svartjobb och gråzoner är legio.

Storföretagen har haft det hyfsat, de har fått vara samtalspartner till ett regeringsparti som sett den gamla exportindustrin som Sveriges ekonomiska identitet. Men när de gamla jättarna nu krymper, effektiviserar, outsorcar eller köps upp, blir det tydligt hur småföretag och inte minst tjänstebranschen vanvårdats.

För att få nya stora företag krävs det ju att de startar någonstans. Och de många som aldrig blir eller vill bli mer än småföretag är oerhört värdefulla i sin mängd, mångfald och ekonomiska tyngd. För att inte tala om värdet av alla människor som förverkligar sina idéer och tar hela makten och ansvaret för sina liv - och skapar möjlighet för andra att förverkliga sina drömmar om jobb och ett rikare liv.

Ett exempel från bekantskapskretsen illustrerar hur svårt det kan vara att driva små och medelstora svenska företag. Efter att ha kämpat i två år och försökt göra allt rätt har företagaren med kompanjon nu nödgats ta beslutet att betala svartlöner - alternativet hade varit inget företagande alls.

Då känns det verkligen som vi behöver ett nytt synsätt på företagande och företagare. Det handlar om attityder, om att det ska vara normalt och fullt legitimt att själv dra ihop brödfödan. En annan attityd får sedan logiska konsekvenser för skatte- och regelbördan.

1 kommentar:

Anonym sa...

Greets to the webmaster of this wonderful site! Keep up the good work. Thanks.
»