fredag, september 03, 2010

Färre gymnasiebehöriga - nu vänder det

Andelen gymnasiebehöriga sjunker - och det är inte oväntat. Sedan Folkpartiets skolpolitik blev regeringspolitik, har bl.a. Skolinspektionens arbete inneburit en större kontroll av betygssättningen. Det har hämmat betygsinflationen - "glädjebetygen är på väg bort", konstaterar utbildningsminister Jan Björklund.

I Stockholm har kunskapsresultaten förbättrats de senaste åren - här har förstås Folkpartiets skolpolitik också haft stort inflytande förut, inte minst under Jan Björklunds tid som skolborgarråd, 1998-2002. Förbättringen har framför allt skett i friskolorna. Liksom Rapport åter tog upp i kväll, finns också skolor som Nossebro skola som - där efter nationella jämförelser - med nya arbetssätt har lyckats bättre.

Försämringen av betygen i stort riskerar däremot att fortsätta. För en allmän förändring och förbättring av den svenska skolan krävs att Folkpartiets och Alliansregeringen fokus på kunskap och arbetsro får genomslag. Den nya skollagen, gymnasiereformen, betygssystemet, lärarutbildningen med mera måste få slå rot och få verka.

Sådan förändring tar tid.

Uppdatering: Som SvD rapporterar i dag lördag finns förstås en del att göra i de kommunala skolorna även i Stockholm. Lotta Edholm och Folkpartiet har ytterligare förslag i vårt skolprogram för Stockholm: bl.a. lördagsgymnasium för dem som riskerar underkänt, och diagnostiska prov i ettan på gymnasiet för att kunna ge varje elev rätt undervisning, och även för att upptäcka skillnader i betygssättning och eventuella glädjebetyg.

Helena von Schantz bloggar.

Media: DNSvD, SVT, TV4 Nyhetskanalen.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: