lördag, september 12, 2009

Den historiska svagheten i anti-muslimska generaliseringar

Att lufta en intensiv, intuitiv motvilja mot Sverigedemokraternas människo- och världssyn är oftast ingen framgångsväg. Vi måste visa när och hur Sverigedemokraterna har fel. Då krävs sakargument som petar hål på deras politiska förslag och undergräver deras perspektiv.

Ett sådant perspektiv är hotet från islam, som behandlades i veckans Människor och tro. Islams mindrevärdighet går tydligen, enligt den SD-företrädare som intervjuas i programmet, ut på att islamska länder aldrig varit demokratiska eller uppnått något välstånd, och att islam till skillnad från kristendomen är i grunden våldsam. Kristendomens krig och övergrepp är däremot historiska snedsteg från den rätta vägen.

Är islam oförenligt med demokrati? Till för hundra år sedan skulle många ha sagt det samma om kristendomen. Det gamla Grekland uppfann den första versionen av demokrati långt innan vare sig kristendomen eller islam var påtänkt.

En av världens största demokratier är i dag trots kvarstående brister det muslimska Indonesien. Den största demokratin Indien har en stor muslimsk befolkning.

Är islam oförenligt med välståndsskapande? Här motbevisar historien SD:s världsbild med flera exempel. Osmanska riket, som en islamolog i radioprogrammet nämnde, kan kompletteras med tidigare muslimska kalifat, och inte minst al-Andalus i nuvarande Spanien.

Muslimska samhällen var också de som bevarade och förmedlade en stor del av den antika kunskap och filosofi som vi i dag tar som en självklar del av vårt västerländska kulturarv - för att inte tala om landvinningar som de arabiska siffrorna och algebra.

Är slutligen islam i sin kärna mer våldsam? Förvisso präglas kristendomen i dag av kärleksbudskapet - men Bibeln innehåller som bekant en hel del mer eldfängda lärosatser. Och de gammaltestamentliga fördömelserna är fortfarande högst aktuella åtminstone för delar av kristendomen.

I historien ger åter al-Andalus, liksom korsfararstaternas Outremer, intressanta perspektiv. Där uppstod fruktbara religions- och kulturöverskridande samhällen tack vare muslimer och kristna (och judar) - och där föll de, till följd av både kristnas och muslimers fanatism och våld.

Slutsatsen? Det är inte värt att generalisera åt något håll. Hur vi ska utveckla ett fungerande, pluralistiskt samhälle i dagens moderna Sverige kräver nog att vi både använder historiens lärdomar och dagens nytänkande. Och inte ger Sverigedemokraterna vare sig fritt fram att sprida halv- och osanningar, eller utmåla sig som politikens underdog.

Intressant om , , , , ,

7 kommentarer:

Erik Hellsborn sa...

Har du funderat på varifrån det muslimska välståndet i Spanien och Osmanska riket kom? Var det tack vare muslimernas egen produktivitet? Nej, det var det inte. Bortsett från krig och stråtröveri så har islams anhängare genom historien aldrig varit något vidare produktiva. Deras välstånd kom från "Jizya", en skatt som underkuvade folk tvingades betala för "beskydd". Ungefär som vissa företagare idag får betala mc-busar för "beskydd".
Det var också från dessa underkuvade folk som de teknologiska framstegen kom. Enligt islamisk tro finns allt som är värt att veta att läsa i Koranen. Man behöver inte vara något geni för att förstå att man med en sådan inställning knappast kommer göra några tekniska framsteg. Muslimerna har perser, greker, judar och andra att tacka för sin "muslimska guldålder". De arabiska sifforna du nämner t.ex är skapade i Indien, precis som de "arabiska" bokstäverna.

Och på tal om Indien tycker jag du ska titta på följande folkklipp:
http://www.youtube.com/watch?v=tdabtVzZi2E
Islams närvaro i landet verkar knappast vara något positivt, inte sant?

Islam utgör idag det största hotet mot det öppna, demokratiska samhället som jag utgår ifrån att du som liberal vill värna om. Ju förr den etablerade högern i Sverige kommer till insikt med detta, ju bättre.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Givetvis skedde produktion och handel också av och tack vare muslimer. Och även om du hävdar att de övriga bokens folk utgjorde de muslimska samhällenas välståndsbildande krafter - var inte det då en klokare och mer produktiv policy från muslimska makthavare, än deras kristna samtidas ofta betydligt mer enkelriktade linje att förfölja och tvångsomvända andra trosanhängare?

Jämförelsen med dagens organiserade brottslighet är givetvis därför också helt anakronistisk. Att tolerera kristna och judar mot en extra skatt var förvisso klok ekonomisk politik men också ett exempel på religiös tolerans som oavsett de mångfacetterade motiven hade få om några motsvarigheter.

Muslimska världen fungerade som sagt som en bevarare och förmedlare av kultur och kunskap. Den positiva betydelsen för västvärlden kan inte överskattas.

Angående Indien så finns där problem med såväl muslimsk som hinduisk fundamentalism - som Kongresspartiet förhoppningsvis har bättre förutsättningar än BJP att hantera...

För mig är det förenklande utmålandet av en folkgrupp eller en religion som det största hotet, i sig det största hotet.

Erik Hellsborn sa...

Förföljelse av andra religioner var i allra högsta grad något som muslimerna ägnade sig åt. Enligt Koranen har muslimer vanligtvis två alternativ att ge en "otrogen" vars land de erövrat: konvertera till Islam eller dö. För "bokens folk", dvs judar och kristna finns det dock ett tredje alternativ: att leva som "dhimmi", vilket betyder "beskyddad". Det var dhimmies som betalade jizya, och gav muslimerna mycket av deras välstånd. Utöver denna extraskatt så var de förbjudna att bära vapen, inneha höga ämbeten, öppet utöva sin tro och var i alla lägen tvungna att visa sig underdåniga muslimerna. Knappast någon religiös tolerans alltså.
Och att du sedan försvarat dhimmi-systemet med att det skulle vara "produktivt" tycker jag är motbjudande. Slavhandeln med svarta afrikaner var nog produktiv för oss europeer, men den blir knappast mer försvarbar för det. Denna slavhandel påbörjade för övrigt muslimerna långt innan europeerna, och den fortgår än idag om än i betydligt mindre utsträckning.
Och att jämföra med onda gärningar begångna i kristi namn är en haltande jämförelse då dessa sällan eller aldrig kan berättigas ur ur en religiös synpunkt. De var/är gärningar av enskilda människor, inte ett uttryck av kristen tro. Jag skrev ett blogginlägg om just detta för drygt en månad sedan:
http://erikhellsborn.blogspot.com/2009/08/skillnaden-mellan-jesus-och-muhammed.html

Många av dessa onda gärningar bleknar också i jämförelse med vad islam gjort. Korstågen var t.ex inte något oprovocerat anfall mot fredliga muslimer, utan en akt av kristet självförvar efter århundraden av muslimska aggressioner.
Något jag skrev om här:
http://erikhellsborn.blogspot.com/2009/03/slagen-som-formade-vasterlandet-del-4.html

Att Islam skulle vara en bevarare av kultur är rent bizzart att påstå. Se bara hur mellanöstern såg ut under antiken innan Islam uppkom. Persien, Ur, Babylon, Fenicien. Det var ett centrum för civilisation och högkultur. Men när araberna tog över i regionen jämnade dom det mesta av det med marken. Statyer, tempel, bibliotek mm förstördes. Vissa beklagar sig över Alexander den stores förstörelse av persiska bibliotek, men det var ingenting mot vad Muhammed och hans anhang gjorde. På några få decenier förstördes 1000 års kunskap och historia. Du kanske minns tv-bilderna från Afgahnistan 2001 där talibaner sprängde buddah-statyer? Detta var alltså varken något nytt eller något extremt. Det var i god ordning med vad Muhammed gjort 1300 år tidigare.
Tänk bara på all historia, all kunskap,all den kultur som muslimernas barbari berövat världen. Den anktika kultur som finns bevarad i mellanöstern överlevde alltså inte TACK VARE muslimernas närvaro, den överlevde TROTS deras närvaro.

Vad gäller Indien och hinduisk fundamentalism kan jag bara påpeka att det är ISLAM som ständigt hamnar i konflikt med alla andra religioner världen över, inte hinduismen eller för dem delen någon annan religion. Varför? Är det alla andra religioner som av någon märklig anledning gaddat ihop sig mot Islam? Eller beror det på att Islam helt enkel är brutal, krigisk och imperielistisk till sin natur?

Det här blev ganska långt, men det finns fortfarande mycket att ta upp vilket jag förhoppningsvis får göra senare i diskussionen. Jag vill dock avsluta med en fråga: Varför försvarar du, en liberal, en ideologi som i så gott som allting står i motsats till din egen ideologi?

Rasmus på Kungsholmen sa...

Allt måste naturligtvis sättas in i sitt historiska sammanhang. Inte ens dhimmi-status erbjöds ju från kristet håll. De kristna staternas behandling av judarna är ju också ett tusenårigt sår.

I dag är förstås ett stort problem med alla religioner när religion tillåts styra politiken. Så var det t.ex. i det lutherska Sverige under 1600-talet. Visst är det vanligare i muslimska länder i dag - men det berättigar inte en generalisering av islam.

Ett problem kan ju vara när ortodoxi går över i fundamentalism; när man inte bara håller fast vid sina konservativa religiösa lärosatser utan - kanske mer revolutionärt än konservativt, som i Iran 1979 - vill låta religionen genomsyra hela samhällslivet och styra staten. Det är ett problem oavsett vilken religion det handlar om. Men det är inte per definition muslimskt.

Jag tror att muslimska länder kan utvecklas i en liberal riktning, att islam ska kunna förenas med modernitet, och att de som håller religion och politik isär ska ha framgång.

Så, för att avsluta, kritik och debatt om religioner och deras inverkan i politiken är alltid välkommet. Generaliseringar däremot inte.

Erik Hellsborn sa...

Som jag nämnde redan i min förra post så kan sällan de onda gärningar som vissa kristna ledare gjort sig skyldiga till berättigas av Bibeln. Att vara kristen är att ha Jesus som förebild. Tror du att Jesus skulle ha samtyckt till judeförföljelser, mord och slaveri? Det tror inte jag, och genom historien har också kyrkan ofta varit de som stått upp de illgärningar som deras stater och världsliga ledare gjort sig skyldiga till. Både i Romarriket och senare här bland våra vikinga-förfäder var det kyrkan som tog ton mot slaveri och träldom. Under andra världskriget räddade kyrkan många judar undan nazisterna. Jesus predikade ett budskap om medmänsklighet, kärlek och alla människors lika värde. Det var de kristnas vilja att verka i denna anda som fick dem att göra gott.
Låt oss nu jämföra med Islam. Muhammed beskrivs i Koranen som guds sista profet och den mest perfekta människa som någonsin levt. Precis som kristna uppmanas att följa Jesus exempel så uppmanas muslimer att följa Muhammeds. Och vad gjorde då Muhammed? Jo, han förde krig, förstörde ovärderliga kulturskatter, genomförde massavrättningar, bedrev slavhandel och våldtog kvinnor. Vad kan man förvänta sig av en ideologi som har denna man som förebild? Kommer 1300 år av våld och barbari verkligen som en överraskning?

Muslimska länder kan absolut moderniseras, men inte utan att bryta mot Koranens lagar. Till skillnad från t.ex. Bibeln som skrevs av människor, var färgad av dåtidens värderingar och därmed är möjlig att göra moderna omtolkningar på så är Koranen enligt Islam guds egna, exakta ord. Här finns inget utrymme för förnyelse, det som står i Koranen måste följas till punkt och prickar. Och tro mig, Koranen är knappast någon god grund att bygga ett modernt, civiliserat, demokratiskt samhälle på. Bara en sådan sak som att det är förbjudet att kräva ränta på ett lån, sätter rejäla käppar i hjulet för varje försök till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Lägg sedan till islams övriga teokrati, dess historia och dess nutid och det står klart att Islam omöjligt kan kombineras med demokrati och välstånd.

Jag avslutar med ett länktips. En läsvärdartikel av Kent Ekeroth(samma kille som var med i människor & tro):
http://newsmill.se/artikel/2009/09/13/fel-att-likstalla-islam-med-kristendom-och-andra-religioner

Rasmus på Kungsholmen sa...

Jesu kärleksbudskap är sannerligen något att bejubla. Men inte heller illdåd begångna i kristendomens namn kan helt skiljas från religionen och bara skyllas på utförarna. Gamla testamentet och dess svavelosande hårdföra teser har haft betydelse också i det kristna Europa och legat till grund för bl.a. svensk rättskipning under nya tiden. Hur är det med Jerusalems stormning under första korståget? Förföljelser av oliktänkande genom århundradena, inkvisitionen, kättarbål och häxbränningar? Slaveriet i de gudfruktiga sydstaterna?

Möjligheten att omtolka Guds ord har ju inte bara använts i fredligt moderniserande syfte. Blodiga sekter och religionskrig har vi haft mer än vår beskärda del av. Och även islam har ju haft sina exempel på nytänkande och omtolkningar av de sagda och skrivna orden.

Förbud mot ocker/ränta har också varit ett kristet påbud. Som man smidigt t.ex. kunde överlåta åt judar, som tolererades nödtorftigt tills man lämpligen kunde kasta ut dem, anklagade som Kristi banemän, barnamördare, pestspridare eller något annat passande, när skulderna blev obehagliga att bära.

Kristendomen har sett sig som den ultimata religionen, genom vilken judendomen gjordes meningslös - Messias hade ju anlänt. På samma sätt som islam har en självbild av fullbordan - med Jesus som en av många profeter före Muhammed.

Jag vidhåller att islam inte är så väsensskild från andra religioner, oförenlig med demokrati och välstånd och därmed i sig det stora hotet, som ni vill ge sken av. Generaliseringarna håller inte.

Johan sa...

"Utöver denna extraskatt så var de förbjudna att bära vapen, inneha höga ämbeten, öppet utöva sin tro och var i alla lägen tvungna att visa sig underdåniga muslimerna. Knappast någon religiös tolerans alltså."

För att visa Erik hur pass fel han har så ska jag länka till en sida som visar hur kristna och andra kunde ha det under det Osmanska riket (http://en.wikipedia.org/wiki/Janissaries).
Att t ex en kristen eller en jude kunde bli något så högt som storvesir (statsminister) måste väl ändå visa på hur mer demokratiserat det Osmanska riket var än dåtidens Europa. Att det dessutom inte bara var turkar, utan minst (och då menar jag MINST) 36 olika nationaliteter som levde i det Osmanska riket är väl också det ett slags bevis på att man kunde komma överens ganska trots dem många etniciteter och religioner som fanns representerade...

Läs på lite Erik, det kan vara bra att göra det innan man börjar påbörjar en diskussion. Det är ju bara tråkigt att försöka vilseledda människor angående Osmanska riket!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Osmanska_riket

http://historia2.se/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=65