onsdag, september 09, 2009

Skatter (s)änke i Stockholm

Det rödgröna alternativet framstod som lika oklart efter helgens luftigt välmenande debattartikel i DN. I dag återkom Socialdemokraterna själva med tydligare besked på samma debattsida - men deras besked om högre skatter för jobb och välfärd verkade snarast ägnat att illustrera åsiktsskillnaderna gentemot de tilltänkta samarbetspartierna, och kanske ännu mer mellan MP och V.

V vill förstås höja mer och snabbare - och vänsterledaren signalerar i dag i Expressen också att hans parti gärna tar hand om finansdepartementet i en kommande rödgrön regering (jämte utrikes-, social- och arbetsmarknadspolitiken).

MP håller inte alls med om prioriteringarna, motsätter sig återinförd förmögenhetsskatt, vill gynna småföretag och fokusera på miljö- mer än inkomstskatter. (Se kommentarer i t.ex. SvD.)

Skattehöjarbudskapet kan ses som att det är vänsterfoten som Socialdemokraterna slutligen börjar sätta ned. Det torde inte bara ge problem med miljöpartisterna, som inte bara har en mer mittenorienterad syn på företagande och skatter utan även på valfrihet och friskolor (där S-stoppförslag i Stockholm väcker MP-motstånd, som SvD skriver om i dag). Än mer problematisk blir nog S-relationen med de egna mer mittenorienterade väljarna som återfinns inte minst i Stockholmsregionen. Det är här högre och nygamla skatter på inkomster, fastigheter och förmögenheter skulle slå hårdast - här är inkomsterna men även kostnaderna högst.

Många av dessa Stockholmsväljare verkar förstås redan ha börjat överge Socialdemokraterna (som senaste DN-Synovate för Stockholms stad indikerade). FP, MP och även M verkar vara vinnarna på det - men även V ökar. Frågan är om dagens besked på DN Debatt blir droppen för ännu fler mittenväljare samtidigt som det inte är tillräckligt vänster för andra.

Socialdemokraterna trängs mellan sköldarna. Eller blir slaget om Stockholm bara ett spel för gallerierna?

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: