tisdag, september 08, 2009

Spårvagn på väg - publicerat i lokaltidningarna

Mer om spårvagnar: I lördags hade jag en insändare i Vårt Kungsholmen och i dag en annan - tillsammans med SL-politikern Stella Fare - i Mitt i. Det gemensamma budskapet är att spårvägar ger en bättre fungerande kollektivtrafik i centrala stan, vilket gynnar hela Stockholm och länet. Jag klistrar in insändartexterna nedan.

Vårt Kungsholmen 5 september 2009

Spårvagn på väg

En modern kollektivtrafik i form av spårvägar närmar sig. Djurgårdslinjen ska förlängas till Hamngatan, spår ska byggas från Lindhagen, och om några år knytas ihop vid Centralen. En spårvagnsdepå planeras till Stadshagsberget.

Folkpartiet vill se spårvagnens återkomst i större skala mellan Östermalm, Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen. Det är ett smidigt transportsystem som ger en stor del av tunnelbanans effekt – till en bråkdel av kostnaden.

De flesta resenärer håller nog med om att centrala Stockholm behöver smidigare (och tystare) transporter. Tunnelbanan är nära kapacitetstaket. De blå stombussarna har svårt att ta sig fram.
I innerstaden bor vi tätt, ännu fler jobbar här, och här finns Sveriges största besöksmål för besökare från när och fjärran, och trängseln i regionkärnan påverkar hela SL-nätet. Därför gynnas alla stockholmare av bättre fungerande kollektivtrafik i innerstaden.


Efter Cityspårvägen bör vi göra om 4:an – en av Europas mest trafikerade busslinjer, gärna i samverkan med näringslivet. Övriga stombusslinjer ligger också bra till.

Rasmus Jonlund
Kommunpolitiker (FP)


* * *

Mitt i 8 september 2009

Spårväg i stan bra för hela länet

Museispårvägen kallas Djurgårdslinjen ibland – men spårvagnar är inte museala utan i högsta grad ett modernt transportmedel som vi snart kommer få se på allvar i centrala Stockholm. Snart förlängs den till Hamngatan – men som Roxby Cromvall (Mitt i 1/9) väl vet, är det bara första steget.

Härnäst kommer spårväg från Lindhagen, där en helt ny innerstadsdel byggs på nordvästra Kungsholmen, till Centralen. Och sedan ska spåren knytas ihop via Sergels torg.

Värdet av den nya Cityspårvägen kommer visa sig direkt när den blå t-banelinjen stängs av igen under bygget av pendeltågstunneln Citybanan. Och spårvägar behövs verkligen för att avlasta den hårt ansträngda kollektivtrafiken i centrala Stockholm, där t-bana och stombussar är nära kapacitetstaket. Efter Cityspårvägen ska vi bygga fler – Folkpartiet vill till att börja med att busslinje 4 blir modern spårväg.

Spårvagnar är smidiga, tysta och populära. De ger en stor del av kapaciteten till en bråkdel av vad det kostar att bygga ny t-bana, inte minst mitt i stan. Och bättre kollektivtrafik i stan gynnar hela länet.

Stella Fare (FP)
Landstingsledamot, SL-styrelsen, Södermalm


Rasmus Jonlund (FP)
Kommunpolitiker, KungsholmenIntressant om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

FVHC sa...

Spårväg är inget alternativ i stadsmiljö.

För att ersätta bussar tex. längs linje 4

så kostar bara den sträckan ett par miljarder.

Tidtabellen kommer att bli glesare än idag

enligt SL:s egen utredning och vi skall inte

glömma alla olyckor och tillbud som sker med

denna typ av transport.

Det är bara att se på Göteborg.

773 olyckor.

Så många materiella skador och personskador

inträffade på Göteborgs Spårvägar 2007.

"I jämförelse med järnvägsdrift och tunnelbanedrift

är spårvägsdrift behäftad med högre risker, baserat

på alla avlidna och allvarligt skadade i relation till det

transportarbete som utförs. Det hänger samman med

att spårvägarna delvis delar utrymme med vägtrafiken.

Av de tre trafikslagen på bana är det också spårvägarna

som har högst risker för resenärerna."*

För Östermalms del så innebär spårtrafik i stadsmiljö

omfattande ingrepp längs Valhallavägen där många

träd måste huggas ned för att få plats med spår och

vagnar.

Vill vi ha det?


* 2008:26 Sika statistik

Rasmus på Kungsholmen sa...

Spårväg är i allra högsta grad ett alternativ i städer, med högre kapacitet än bussar, miljövänligare drift och större attraktivitet för resenärerna. Spårvagnar har visat sig kunna locka över bilister till kollektivtrafik. På t.ex. linje 4 i Stockholm behöver vi öka kapaciteten - redan idag är det dubbelt så många påstigande som man i internationella sammanhang kan sätta som nivå för att bygga spårväg.

Naturligtvis finns risker, men modern spårväg införs nu i många städer runtom i Europa och trafikplaneringen får göras omsorgsfullt. Trängseln blir mindre eftersom en spårvagn tar fler passagerare än bussar sett till det utrymme de tar upp på gatorna.

Järnvägsjämförelsen faller förstås bort då detta är trafik just i staden vi talar om. (Tvärspårvägar i ytterstaden kan förstås gå på egna banvallar som tvärbanan gör längs stora sträckor i dag.) T-banejämförelsen kan vara relevant men att bygga ny t-bana i Stockholm är på många håll inte möjligt, inte minst sett till kostnaderna. Spårväg ger mycket, trevlig, kollektivtrafik för pengarna.