torsdag, april 05, 2007

Värka ut

Efter påskhelgens lugn och vårsol väntar några potentiellt upprivande dagar för oss folkpartister. Dataintrångsaffären som exploderade de sista skälvande veckorna av valrörelsen, får nu sitt rättsliga efterspel. Efter journalisternas, valutvärderingens och etikkommissionens granskning kommer vi nu så nära en auktorativ sanning som det går i det lagstyrda Sverige.

Givetvis vaknar intresset åter till liv i medierna, dramats huvudperson figurerar i dagens SvD. Oavsett vilken sanning som ligger i olika påståenden nu, över ett halvår efter dramats höjdpunkt och några dagar innan rättegången, så är det viktiga att vi får en slutpunkt. Ett varande sår i folkpartisjälen måste få värka ut.

Det betyder inte att etikdiskussionen, som också har en allmängiltighet för hela den svenska parti- och ungdomspolitiken, är avslutad. Tvärtom kan det vara det positiva i hela affären: ett samtal om hur vi ska bete oss mot varandra i offentligheten och politiken.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: