måndag, april 02, 2007

Dagens glada nyhet - kurator hos husläkare

Om det ibland har varit svårt att få hjälp med sina kroppsliga krämpor på vårdcentralen, i varje fall om man vill ha en långsiktig kontakt och rentav välja sin egen läkare och sköterska, så har det varit ännu svårare att få hjälp för själslig värk. Omvänt har läkarna och sköterskorna på vårdcentraler och husläkarmottagningar ständigt erfarit tillkortakommanden när de inte kan erbjuda full hjälp åt människor som mår dåligt.

Ändå är ångest, depressioner och annan psykisk ohälsa en ständigt ökande diagnos, och ligger bakom många sjukskrivningar. Vi vet också att många fysiska symtom har sin grund i ett bristande psykosocialt välbefinnande. Lösningen för dessa personer har tidigare alltför ofta varit antingen ett recept på antidepressiva eller lugnande läkemedel, eller att själv söka dyr hjälp hos terapeuter på stan. För dem som det gått riktigt långt och illa för kan en långtifrån problemfri landstingspsykiatri till slut bli hjälpen.

Dagens glada nyhet kan förhoppningsvis innebära förändring. Det är förstås oerhört mycket bättre både för människorna, för vården och för samhällsekonomin om man kan ge hjälp på rätt nivå och i rätt tid. Och för den psykiska liksom den kroppsliga hälsan handlar det om långsiktig, förebyggande hälsovård - hos din egen läkare och sköterska på vårdcentralen eller husläkarmottagningen, där kontakt finns med kurator, psykolog eller en samtalsgrupp. Vi liberaler i landstinget som gärna talar varmt om en trygg vård i vardagen gläds förstås över att kunna vara med och förändra.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: