söndag, februari 25, 2007

Leijonborg visar vägen

Kunskap och innovation utpekas i högtidstalen som nycklarna till framgång för en liten, omvärldsberoende nation i globaliseringens tidevarv. Lars Leijonborg demonstrerade i opposition sin ambition att rusta Sverige inför den globala utmaningen, inte minst i en bok med just det namnet. Som utbildnings- och forskningsminister har han nu chansen att förverkliga den ambitionen. Alliansregeringens forskningssatsning är lovande.

Initiativet att få en av Europas och framtidens viktigaste forskningsanläggningar, med en gigantisk accelerator, till Sverige kan inte annat än få en framtidstroende, forskningsoptimistisk, liberal Sverige- och Europavän att glädjas i sitt innersta. Miljö- och säkerhetsfrågorna ska vi givetvis också visa oss bäst på att lösa.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: