onsdag, maj 24, 2006

Våldet mot kvinnor - snack och verkstad

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem, sade ROKS ordförande sedan ett år Lina Ploug i P1 morgon i dag. Annars fick hon mest tala om turbulensen efter SVT-dokumentären "Könskriget", där var fjärde medlemsjour lämnat denna "Riksorganisation för Sveriges kvinnojourer". Naturligt nog - hur oavsiktligt hennes företrädares uttalande att "män är djur" än kan ha varit, var debatten som följde oundviklig. Och kanske nödvändig.

De senaste dagarna har Dagens Nyheter haft en angelägen och gripande artikelserie om våldet mot kvinnor och om männen som slår. Här som på andra områden gäller det att vara både tuff mot brottsligheten och mot dess orsaker. I bägge avseendena är synliggörandet en nyckelfråga. Snack utan verkstad är förstås inget att ha, men tror man på upplysning och utbildning så blir snacket och debatten oundgänglig.

För övrigt har jag själv en insändare i veckans Mitt i tillsammans med Maria Wallhager om åtgärder mot våldet mot kvinnor, både på gatorna och i hemmen.

Haverikommission för varje dödad kvinna
Var tredje vecka misshandlas en kvinna till döds av en närstående i Sverige. 54 kvinnor våldtas varje dag. På Kungsholmen anmäldes 16 fall av grov kvinnofridskränkning och 27 våldtäkter förra året, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik.

Mörkertalet är stort. Mycket av våld och sexuella övergrepp begås inom hemmets väggar och kommer aldrig till polisens kännedom. Övergreppen blir svårare att anmäla när det utövas av de som borde vara nära och kära. Mötet med rättsväsendet riskerar tyvärr ofta att upplevas som ytterligare ett övergrepp med oförståelse och klumpiga frågor. Vi har också alla ett ansvar för attityder som gör att kvinnor känner skam och skuld, när det är de som är offer.

Våldet mot kvinnor uppmärksammas nu runt kvinnodagen 8 mars, men en förändring kräver mer än vackra ord, året runt. Samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende ska uppgraderas. Polis, åklagare och domstolar måste prioritera våldet mot kvinnor för att fler brott ska anmälas, utredas och leda till fällande domar. Poliser måste bli mer synliga på stan och i kollektivtrafiken för att förebygga – återinför tunnelbanepoliserna.

Poliserna måste bli fler för att klara sitt jobb, folkpartiets finansierade förslag innebär tusen nya poliser i Stockholms län och civila administratörer så poliserna får ägna sig åt att utreda och beivra brott istället för pappersarbete.

Våld mot kvinnor är ingen privatsak. Varje dödad kvinna är ett fall där rättssamhället misslyckats. Varje gång borde en haverikommission tillsättas. Misstagen får inte upprepas – det är en fråga om liv och död.

Rasmus Jonlund (fp), Kungsholmen, kommunfullmäktigekandidat
Maria Wallhager (fp), landstingsråd, vice ordförande SL

4 kommentarer:

Anonym sa...

Your website has a useful information for beginners like me.
»

Anonym sa...

Your are Excellent. And so is your site! Keep up the good work. Bookmarked.
»

Anonym sa...

Hallo I absolutely adore your site. You have beautiful graphics I have ever seen.
»

Anonym sa...

I find some information here.