fredag, maj 19, 2006

SSU:are och villaägare

Medan vänsterblockets ledare ägnat veckan åt att ställa och dra tillbaka ultimatum om regeringsmedverkan, utpeka lämpliga ministeransvarsområden, respektive ånyo deklarerat att man söker mandat för en enpartiregering, samlades Allians för Sverige till framtidskonferens. Demonstrerande SSU:are hävdade att "moderaterna bestämmer i alliansen" - ett argument som särskilt denna vecka föredrogs framför den andra populära, och lika orealistiska, refrängen om borgerlig splittring?

SSU:arna hade sällskap av Villaägarnas riksförbund - fastighetsskattemotståndarnas förbund. De väntar sig ett klart besked från Alliansen, och det bör de få. Inte minst i Stockholmsregionen är fastighetsskattens djupa orättvisor kännbara, och inte bara för villaägare. Vad det konkreta beskedet än blir så torde det stå klart att fastighetsskattens fiender har betydligt mer att hoppas på hos Alliansen. Folkpartiet har föreslagit att man gemensamt kommer fram till ett årtal då skatten bör vara avskaffad. Redan första året måste det bli först och främst en frysning och en första sänkning.

Inte bara SSU:are och villaägare utan även medierna visade stort intresse för Alliansens framtidskonferens. Det ger åtminstone mig framtidshopp.

Inga kommentarer: