torsdag, januari 19, 2012

Graffiti är också konst

Skadegörelse är alltid skadegörelse. Det som målas olovandes på andras, eller allmänt ägda, väggar, elskåp, parkbänkar osv kan aldrig accepteras, oavsett om det är "fula" taggar eller "fina" graffitimålningar. Stockholms stads nolltolerans och policy om snabb sanering av klotter är i mina ögon den enda rimliga vägen. Om något önskar jag att saneringen skulle kunna ske ännu snabbare, men det är förstås också en fråga om resurser.

Även när det inte handlar om förstörelse av enskild egendom, kan det inte vara vem som helst förunnat att hursomhelst ta det offentliga rummet i anspråk på ett sätt som väcker anstöt. Det är att utnyttja sin frihet på ett sådant sätt att andras frihet inskränks.

Men nolltoleransen mot skadegörelse och klotter har ibland gått för långt - som det ofta blir när en fråga är hårt omdebatterad så bildas två motståndarläger med allt djupare vallgravar, dit man obönhörligen ska vallas. Att försöka stå i gråskalans ingemansland är inte en position som accepteras beredvilligt.

Graffiti generellt har ibland hamnat i skottlinjen. Och därför måste det, hur märkligt det än kan tyckas, sägas: Graffiti är självklart också konst. Föreställningarna och påståendena om graffiti och klotter eller skadegörelse, liksom kriminalitet i vidare bemärkelse, är många. Som kulturpolitiker har jag ofta önskat mer fördjupning.

Gatukonsten, illegal eller inte, omfattar ju också mer än graffiti. En hel del är mer accepterat i bredare lager av stockholmare, det må vara gulliga katter, stickade prydnader på stolpar eller lekfulla budskap på utbytta gatstenar. Även om det är mindre omfattande, och inte skadegörelse som en sönderklottrad parkbänk eller gångtunnel, så är det likväl tillståndslöst.

Stockholms stads klotterpolicy ibland ha gått till överdrift. Den är också skriven i en annan tid med den problematik och problembild man hade då. Kanske är det läge för översyn både av policyn och av tillämpningen.

Arbetet mot klotter och skadegörelse måste fortsätta - men gärna med en mindre rigid tolkning i vissa fall, som bl.a. min partivän och kulturnämndskollega Madeleine Sjöstedt signalerar i DN i dag. Vi ska balansera yttrandefrihet, rätten till det offentliga rummet och äganderätt på ett bra sätt utifrån en liberal kompass.

Jesper Svensson och Madeleine Sjöstedt bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

1 kommentar:

Lisa sa...

Jo tack, överdrift minst sagt.

Detta har hänt...Allt under folkpartistiskt styre av Stockholms kultur:

”2010 Thunblad vägrar debatt

Claes Thunblad från Stockholms stad (trafikkontoret) ställer i augusti 2010 inte upp på att debattera klotterpolicyn med hänvisning till att samma policy förbjuder medverkan i dylika arrangemang. Kristina Alvendal (M) och Ulla Hamilton (M) tycker att Riksteatern borde respektera stadens nolltolerans och kräver att AOTS öppna graffitivägg ska rivas.

2009 Konstguide sparkas

Stockholms kulturförvaltning och Stadsmuseeet avskedar 2009 gatukonstvandringsguiden Tobias Barenthin Lindblad efter fyra år av populära vandringar. Anledningen är att han begärt att JK prövar stadens klotterpolicy. ”Men man kan inte anlita en person som ifrågasätter ens verksamhet” sa Ann-Charlotte Backlund, chef för Stadsmuseet.

2008 ”Fascinate” ska bevaras

Stadsmuseet anser 2008 att graffitimålningen ”Fascinate” från 1989 har ett högt kulturhistoriskt värde och att målningen bör bevaras då området där den står ska bebyggas. Ändå motsätter sig stadsbyggnadsnämnden ett bevarande, eftersom ”stadens klotterpolicy innebär ett totalt avståndstagande från både klotter och graffiti”.

2006 Sjöstedt stoppar kurs

Kulturskolan, september 2006. Nytillträdda kulturborgarrådet Madelene Sjöstedt kräver 2006 att Kulturskolan i Stockholm stänger sina graffitikurser i Bromma och Farsta.

Källa: Sätta färg på staden (Dokument, 2010).

2002 Utställning vräks

Kulturborgarråd Birgitta Rydell (FP) stänger i januari 2002 utställningen ”STHLM Underground” i skyddsrum under Sofia kyrka genom vräkning med hänvisning till klotterpolicyn. Utställningen öppnar igen efter att jurist säger att vräkningen saknar grund

2001 Målning målas över

Sisab tvingar i mars 2001 Södra Latin att måla över en målning i gymnasieskolans kafé med hänvisning till att graffiti föder klotter och skadegörelse. Sisab ingår i Lugna gatans nätverk som redan 1997 tog ställning mot laglig graffiti, och är den organisation som lanserar nolltolerans mot graffiti.

2000 Tidning stoppas

Kulturförvaltningen beslutade år 2000 att tidningen UP, Underground Productions, inte får säljas på Kulturhusets evenemang Distro. ”Enligt Eva Schöld (kulturchef) finns det en gammal överenskommelse mellan kulturförvaltningen och SL/…/att man inte ska släppa in graffitiföre-språkare oemotsagda i stadens lokaler”

http://www.dn.se/sthlm/manga-turer-kring-graffiti-genom-aren