onsdag, december 16, 2009

Det börjar med bra lärare...

Folkpartiets Jan Björklund har gjort ett gediget arbete och mycket i det nya förslaget till skollag (TT hos SvD, DN) är redan känt. Och helheten är mycket bra, med delar som lektorernas återkomst och tydligare uppföljning av kunskapsresultat - ett måste för att kunna stötta både starka och svaga elever på rätt sätt från början.

Omdiskuterat är kravet att lärare ska vara just behöriga lärare för att få arbeta i skolan. Att lärarnas organisationer gillar det är inte så konstigt. Även elever, föräldrar och alla som bryr sig om att det går bra för svenska barn och Sverige i framtiden borde skriva under på att "det börjar med bra lärare" som ett av lärarfacken underströk i samband med Nobelceremonin.

Kritik kommer däremot om vad för slags kvalitetsstämpel lärarbehörigheten egentligen är, med tanke på hur lärarutbildningen fungerar. Och kritiken är på den punkten berättigad - men felriktad. Problemet är naturligtvis inte den nya skollagen, utan lärarutbildningen. Och den är vi på väg att förändra till det bättre samtidigt som det satsas på fortbildning av lärare.

Naturligtvis är det viktigt att hålla flera vägar öppna till läraryrket, människor med andra livs- och yrkeserfarenheter innan de ger sig in i skolans värld kan bara vara berikande för elever, kollegor och kunskap. Men behöriga med en bra pedagogisk utbildning bör de allt vara.

Liberala bloggare om skollagen: Roger Haddad, Runo, Seved Monke

Intressant om , , , , , , ,

Inga kommentarer: