torsdag, september 17, 2009

Ännu mer pengar till kulturen

"Kulturella och kreativa näringar" får 73 miljoner kronor under fyra år, meddelar regeringen. (DN rapporterar.) Pengarna kommer från näringsdepartementet och Maud Olofsson, men är inte mindre av kultursatsning för det.

I kulturlivet finns mycket av entrepenörsanda och kreativitet som kan tas till vara - så att vi får mer kultur och kreativt utbud att ta del av, och så att fler kan leva på sitt kulturutövande och sin kreativitet. Dessa 73 miljoner ska förhoppningsvis leda till mycket mer i idéer, företag och jobb som kan förverkligas - och på sikt betala igen sig många gånger om inte bara i ekonomiska termer.

Intressant om , , , ,

Inga kommentarer: