onsdag, augusti 17, 2011

Ansvar för framtiden kräver framtidsidéer

Försiktighet är en dygd i politiken liksom i andra sammanhang, men liksom alla andra dygder bör den inte gå till överdrift. Det femte jobbskatteavdraget, vars betydelse är liten i jämförelse med de redan genomförda inkomstskattesänkningarna, är motiverat att avstå från i detta skede av flera skäl. Efter att de andra tre Allianspartierna signalerat detta, kom så det av försiktighet anbefallna beskedet från de moderata finans- och statsministrarna. Gott så.

Ansvar för Sverige demonstreras genom att hålla hårdare i statens finanser. En nyväckt finansiell oro och försämrade ekonomiska utsikter, i vår omvärld men också i Sverige, är skäl att tänka och prioritera om bland utgifter och inkomster. Det förmedlar trovärdighet och ger säkerligen en del dylika politiska poäng. Men ansvaret för Sverige innebär mer än så. En regering som vill styra landet på en positiv kurs mot framtiden behöver ha idéer för hur den framtiden ska se ut, och hur vi ska nå dit.

I osäkra tider är det inte läge för samma agenda som när hjulen snurrar obehindrat - men det är i högsta grad ett läge som kräver en agenda. I kristider kan nya tankar födas och nya sammanhang uppdagas. Det kan rentav vara helt rätt läge att sjösätta reformer som tidigare fått stå tillbaka eller ansetts inte passa in.

Framtidssatsningar som skulle stärka Sverige långsiktigt och säkerligen välkomnas av många är investeringar i infrastruktur. Såväl underhåll av befintliga järnvägsspår och vägar, som nysatsningar behövs för ett konkurrenskraftigt Sverige, för att få växande storstadsregioner att hålla ihop, och ge mellanstora och små städer och landsbygd goda förutsättningar. Eller enklare uttryckt, för att människor - och varor - ska kunna ta sig fram, i tid.

Forskning och utbildning är givetvis också mycket väl motiverade. Och Folkpartiets omhuldade satsning på läraryrket, med löner och karriärvägar, vore väl en i högsta grad passande reform i dessa tider - en tydlig prioritering av ett område som kan ge fler duktiga studenter incitament och inspiration att tänka sig en karriär i det viktigaste yrket för en bra framtid.

En skattesänkning som kostar mindre, skulle ha stor effekt (förmodligen positivt netto för statskassan), men som inte alltid är så enkel att motivera, är förstås sänkta marginalskatter - slopad värnskatt och även höjd brytpunkt för statsskatten.

Ansvar för hela Sverige demonstreras för övrigt också av en, senkommen men efterlängtad, förändring av sjukförsäkringen. De nödvändiga reformer som gjordes tidigare för att ge människor chans att komma tillbaka i jobb, istället för att passiviseras i sjukskrivning och utanförskap, får nu förhoppningsvis de kompletteringar som behövs. De människor som berörs, och hittills riskerat att hamna i kläm, är kanske inte så många - men att få en mer individuell och mänskligare bedömning som gör att vi verkligen kan tala om en fungerande sjukförsäkring för dem som är sjuka, det är värt en slant även i dessa tider.

DN ledare 1, 2, DN 1, 2, 3, SvD 1, 2, ledareBrännpunkt 1, 2AB 1, 2. Några bloggare som kommenterat är "Tokmoderaten" Antonsson, Thomas Böhlmark, Kent Persson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer:

JonasE sa...

I stället för att passiviseras i sjukskrivning så passiviseras samma människor på Aktivitetsstöd i stället, för utflödet av långtidssjuka till arbetsmarknaden har knappast förbättrats!!.

Den utanförskap som ni talar om har numera också blivit en fattigdomsfälla utöver detta utnförskap i Alliansens regi!!.

De nya sjukförsäkringsreglerna missar det viktigaste problemet, -Alliansens arbetsförmågepegrepp som är allt för teoretiskt, och hittar (på?) en arbetsförmåga hos allt för många sjuka som inte den verkliga arbetsmarknaden kan matcha!!.....det tycks vara upp till Opposionen att göra några verkliga förbättringar i detta med sin återgång till "Normalt förekommande arbete", som är ett väl inarbetat begrepp, och det finns gott om färdiga prejudikat på detta!!.

En "arbetsförmåga" till ett arbete som inte existerar, är det verkligen en arbetsförmåga??, detta borde Alliansens fråga sig !!.

Det som ingen tycks kunna svara på är vem som skall anställa alla dessa sjuka??..........för dagens arbetsmarknad har litet eller inget utrymme för dessa grupper!!.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Huvudprincipen måste vara att den som är sjuk och saknar arbetsförmåga ska sjukskrivas - men finns arbetsförmåga finns både en plikt och en rätt att i möjligaste mån försörja sig själv. Nu kommer det alltså göras förändringar i bedömningarna. Exakt hur de slår återstår att se, men det är betydligt mer förberedda, och förmodligen mer verkningsfulla förändringar än de som oppositionen av socialdemokrater, sverigedemokrater, vänsterpartister och miljöpartister drev igenom på några dagar, med formuleringar som myndigheterna själva säger förmodligen inte gör någon större skillnad. En viktig aspekt är också att det finns bra och tydliga läkarintyg som beslutsunderlag.

JonasE sa...

Prejudcernade dom på "normalt förekommande arbete" : Om man bara klarar ett speciellt arbete som endast förekommer i mycket begränsad utsträckning kan det inte vara rimligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande till detta arbete – såvida man inte faktiskt erbjuder personen just ett sådant arbete!!.

Så "Normalt förekommande arbete" är klart effektivt, oavsett vad myndigheten säger, så finns denna dom och det kan man inte krypa undan!!.

"Normalt förekommande arbete" ställer ju också frågan på sin spets....vem skall anställa alla sjuka??.

Har läst igenom FK:s underlag för detta nya, och tyvärr så är det väldigt luddigt och svårtolkat, och bemöter inte huvudproblemet......hur bedömms arbetsförmågan, mot verkligheten eller fantasin??.
Tyvärr så liknar detta ett utanverk i stil med tidigare "lättnader" från Alliansen.....det bara låter bättre, men gör lite skillad!!.

Huvudprincipen som du beskriver är vi överens om, men stötestenen är: -finns arbetsförmågan eller inte, och för att bedömma detta skall man då utgå från en fiktiv arbetsmarknad som Alliansen gjort ??, eller skall man utgå från verkligheten som opposionen vill??.

tfa sa...

Det regeringen trodde var att det inte skulle bli en sådan storm angående utförsäkringarna. Dom trodde att människor skulle vara mer ego än vad dom har visat sig vara. Jag hade dock hoppats på att människor skulle vara mindre ego och rösta bort alliansen men det kommer nästa val.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Sjukförsäkringen - iofs ett sidospår i mitt aktuella blogginlägg - var som sagt nödvändig att reformera. De kraftigt ökande sjukskrivningstalen, människor som gick sjukskrivna i åratal och i många fall förtidspensionerades utan att få en rimlig chans att komma tillbaka, ibland rentav en kultur att vara sjukskriven som något långsiktigt naturligt, ibland som arbetslöshetsåtgärd, osv, krävde förändringar. Av såväl ekonomiska som mänskliga skäl. Det är rimligt att människor efter en viss tid, om de inte kan komma tillbaka till sitt tidigare jobb, behöver pröva andra arbetsuppgifter, en annan arbetsplats eller ett annat yrke. Naturligtvis måste det handla om en reell arbetsförmåga ´på en reell potentiell arbetsplats. De snabba förändringar som den samlade oppositionen med bl.a. S och SD ville driva igenom, verkade enligt de som är satta att bedöma och utföra sådana förändringar, inte särskilt verkningsfulla. Åtminstone gick det inte att bedöma på ett relevant sätt på så kort tid. Nu får vi mer väl förberedda förändringar, som kanske inte är nog, inte är 100% rätt, men som är ett viktigt steg. Det ligger och får inte ligga någon prestige i detta. Vi måste fortsatt ha beredskap att ändra i regler och tillämpningar.

För Folkpartiet har rättvisa socialförsäkringar utifrån inkomstbortfallsprincipen alltid varit en grundbult i den generella välfärden.

JonasE sa...

"För Folkpartiet har rättvisa socialförsäkringar utifrån inkomstbortfallsprincipen alltid varit en grundbult i den generella välfärden".

Ändå så sitter man i den regeing som gjort detta mycket sämre ??.....mycket snack men det är vad man gör som räknas!!.

Faktum kvarstår, Opposionens återgång till "normalt förekommande arbete" är en återgång till ett beprövat begrepp som är väl inarbetat, till skillnad mot Alliansens "prövas mot hela arbetsmarknaden", som inte ens Alliansen själva tycks veta vad det betyder.....dom som infört detta borde väl vet tycker man!!.

Som sagt läs de prejudicerande dommar som finns om "normalt förekommane arbete", så skall du se att det begreppet innebär STOR skillnad!!.

Det finns ett exempel från 90-tals krisen så FK fick för sig att "rehabilitera" sjuka genom att utbilda drygt 30 stycken sjuka till florister......det fanns ett arbetstillfälle för florister i hela Sverige just då!!.
Löste man problemet??, eller flyttade man det från FK till AF??......som Alliansen gör med dagens sjukförsäkring!!.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Problemet var ju att man förut inte fick chansen, stödet och anmodan att verkligen söka sig mot hela arbetsmarknaden. Så tillbaka till det gamla bör vi inte gå. Om man har arbetsförmåga, och problemet mer är att finna ett jobb än att man är för sjuk för att arbeta, då är det väl snarare en arbetsmarknads- än en sjukförsäkringsfråga. Även om alla parter givetvis måste samverka för att få rätt stöd.

Folkpartiet får ju tyvärr inte alltid igenom hela vår politik precis som vi vill se den genomförd. Vi vill ju t.ex. också lägga samman ansvaret för sjukvård-rehabilitering-sjukförsäkring hos samma huvudman. Det får vi nog jobba för ett tag till.

JonasE sa...

Huvudproblemet med den gamla sjukförsäkringen, var bristen på rehabilitering, därmed fler som fastnade i "systemet", och inte bristen på utförsäkringar som nu är fallet!!.

Du prickar in stötestenen i det hela "Om man har arbetsförmåga, och problemet mer är att finna ett jobb än att man är för sjuk för att arbeta, då är det väl snarare en arbetsmarknads- än en sjukförsäkringsfråga".

Det är just där "skon" klämmer så man som Alliansens gjort hittar på en arbetsförmåga mot jobb som inte finns i verkligheten.

Typ -kan man röra ett finger kan man jobba med att trycka på en knapp, men finns det sådana jobb??.....knappast!!, och finns då arbetsförmågan i verkligheten??.
Eller är Arbetsfömågan mer av en synvilla??.

För man kan inte komma med påhittad arbetsförmåga som Alliansens nu gjört, och sedan påstå att det är ett arbetsmarknadsproblem, när denna påstådda arbetsmarknad inte ens existerar i verkligheten!!.

Till och med Alliansen måste väl se till verkligheten!!...eller??.

Största skillanden mellan Sossarnas och Alliansens sjuk och arbetslöshetsförsäkring, är att numera är dessa två en garanterad fattigdomsfälla!!.

Det är fortfarande ingen som än kommit med lösningen på vem som skall anställa alla sjuka??....oavsett blocktillhörighet!!.

Till sist så kan man inte undkomma det faktum att Alliansens nya sjukförsäkring var till för att få loss pengar till skatesänkningar, samt att man var väl medveten om att det skulle bli problem för sjuka i denna nya sjukförsäkring....detta är bevisat!!.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Det är ganska enkelt. Nej, de två dokumenten står inte i strid med varandra - tidigare verkade du ju vara inne på det. Båda gäller. Verksamheterna kan och ska arbeta enligt barnkulturplanen utan att bryta mot nolltoleranspolicyn.

Den kommunala demokratin och förvaltningen fungerar generellt så att verksamhetsansvariga har att följa styrande dokument (budget, policyer, etc). Ytterst ligger makten i staden förstås alltid hos kommunfullmäktige.