måndag, mars 21, 2011

Tryggare för cyklister på Kungsholmen

Folkpartiet agerar för att åtgärda den trafikfarliga korsningen S:t Eriksgatan-Fleminggatan. I veckans Mitt i skriver jag med vår gruppledare i stadsdelsnämnden Charlotta Schenholm, som också sitter i trafiknämnden, om satsningen på korsningen och om en nollvision för dödade och svårt skadade cyklister.
Stockholms farligaste korsning skall bli tryggare för gående och cyklister
Under en lång tid har alla som någon gång passerat korsningen Flemmingatan/St Eriksgatan märkt att det är en av Sveriges farligaste korsningar. Så sent som i december dödades en gångtrafikant och i september 2010 skadades en cyklist svårt. Frågan har varit uppe politiskt flera gånger men det har varit svårt att komma med konkreta förslag på åtgärder.
I trafiknämnden 17/3 beslutar vi nu att avsätta 1,5 msek för att ta fram konkreta förslag på hur man skall göra korsningen mer säker för de oskyddade trafikanterna – äntligen säger vi folkpartister som drivit på i frågan!
Det är dags för en nollvision för dödade och svårt skadade cyklister i Stockholm. Nu prioriterar vi de farligaste korsningarna först – Det skall kännas tryggt att cykla och gå på Stockholms gator.
Charlotta Schenholm (FP), gruppledare stadsdelsnämnden, ersättare trafik- och renhållningsnämnden
Rasmus Jonlund (FP), ordförande FP Kungsholmen

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: