söndag, januari 16, 2011

En vårdcentral flyttar - en kommer till

Järvafältet är ett av de områden som har dragit nytta av Vårdval Stockholm. I stadsdelen Rinkeby-Kista finns nu sex husläkarmottagningar och ytterligare en förväntas öppna under första halvåret i år. Bland de landstingsdrivna mottagningarna har den i Husby dragits med trånga, slitna lokaler. Samtidigt finns landstingsdrivna Akalla vårdcentral med stora, fräscha lokaler - där mer verksamhet lätt skulle få plats.

Lösningen att slå samman Husby och Akalla vårdcentraler verkar förstås logisk. Och det beslutet har nu tagits. Tanken är att få en samlad, mindre sårbar verksamhet lokaliserad till Akalla, 800 meter eller en t-banestation från Husby nuvarande vårdcentral. Givetvis sparar man också in en slant på lokalerna - pengar som behövs till vården.

Vårdvalet har som bekant bl.a. lett till att husläkarbesöken har ökat kraftigt och allra mest i s.k. socioekonomiskt mer utsatta områden. Vårdvalet har också inneburit att primärvården har förstärkts ytterligare på norra Järvafältet. Att kalla det som nu sker en icke fungerande primärvård måste med en objektiv bedömning vara att skjuta långt över målet i sin kritik - men sådan objektivitet är förvisso inte att vänta av S-oppositionen, där kritiken är huvudsaken.

I nedanstående ABC-inslag i kväll kommenterar Dag Larsson (S), och jag fick rollen att kommentera för Alliansen. Första gången i TV-nyheterna på det sättet för min egen del för övrigt! (Min tidigare TV-erfarenhet inskränker sig till TV4 Stockholms morgonsändning, i egenskap av kulturpolitiker.)Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: