fredag, april 17, 2009

Jämlika äktenskap sprider sig

I Kalifornien stoppades samkönade äktenskap av en folkomröstning (ett instrument som nu ifrågasätts när det handlar om mänskliga rättigheter). Men i USA:s näst största delstat, New York, kan vägen till lika rättigheter slutligen röjas efter ett initiativ av guvernören David Paterson.

Samkönade äktenskap har tidigare fått stöd i delstatens representanthus men inte i senaten. Nu hoppas man att demokraten Paterson ska övertyga både en del demokratiska senatorer och några republikaner i denna delstat som tills nyligen styrdes av en republikansk guvernör och delstatskongress.

Paterson drog paralleller till de svartas, kvinnornas och de funktionshindrades kamp. I USA med sin stolthet över deklarationen om människans rättigheter är det mycket tydligt rättighetsperspektivet som är det tungt vägande argumentet för (företrädesvis demokratiska) politiker - och de domare som ofta i sista hand får fälla utslaget över lagförslagen. Personligen tycker jag inte att det är själva begreppet utan den lika rättigheten som är det viktiga.

Om New York slutligen får jämlikhet för samkönade par sällar man sig till en rad stater i nordöstra USA som infört eller på väg att införa nya äktenskapslagar: Massachussetts, Connecticut, Vermont och New Hampshire kan snart göra hela New England jämlikt i denna aspekt. Därtill kanske mer förvånande även jordbruksstaten Iowa.

Läs mer i NY Times.

Intressant om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: