lördag, september 29, 2007

Regeringsfähighet räcker inte

Trots den första riktigt egna höstbudgeten har opinionen inte börjat rosa den borgerliga regeringen. Få väntade kanske en radikal omsvängning, men det gör det inte mindre paradoxalt att en splittrad och rätt osynlig opposition fortsätter att kamma hem höga popularitetssiffror. Populariteten verkar förvisso mest gälla socialdemokraterna vars förkrossande dominans tillsammans med den än större osynligheten för det egna partiet får den tilltänkte samarbetspartnern Lars Ohly att spä på splittringen.

Den bevisade regeringsfähigheten kommer att vara en grundförutsättning men långtifrån en tillräcklig kvalifikation för en återhämtning som kan lägga grund till den andra mandatperiod som Sverige och svensk borgerlighet behöver. Impopulära reformer och den eviga mänskliga (och vill man frustrerat fråga typiskt svenska?) förändringsskepsisen ger en uppförsbacke som kräver fart inte bara på politiken utan också på kommunikationen. Och kommunikationen måste handla om människor, ett "varför" bakom politikens "hur" som inte reduceras till nationalekonomisk sifferexercis.

Även för en folkpartist är det ringa tröst att det liberala partiet verkar fortsätta sin sega men stadiga opinionsmässiga popularitetsökning.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: