söndag, juli 30, 2006

Om hyresgästpropaganda i lokaltidningen

Ett valår avslöjas de verkliga lojaliteterna även för dem som är mindre insnöade på politik. En av den socialdemokratiska kampanjorganisationens alla grenar har tidigare år visat sig vara Hyresgästföreningen. I år är det, åtminstone ännu, inte påståendet att en borgerlig valseger leder till chockhöjda hyror som gäller utan det mer finstämda men inte mindre snedvridna att de borgerliga partierna vill rasera underlaget för hur hyresnivåerna beräknas. Sanningen är att folkpartiet vill bredda underlaget, genom att räkna med också privatägda hyresrätter. Det ger en bredare, mer rättvisande bild av den "normala" hyran för en viss lägenhetstyp i ett visst läge - och minskar också risken att boende i allmännyttan som vill friköpa sina lägenheter genom en bostadsrättsförening får nej för att det skulle förändra hyresberäknings-underlaget.

Mitt blygsamma bidrag till att mota Olle i grind blev en insändare i Vårt Kungsholmen, publicerad en lördag i början av juli.

Hyresgästerna och boendeskatten
Hyresgästernas förening påstår sig vara en intresseorganisation för Sveriges hyresgäster, i princip med förhandlingsmonopol och obligatoriskt medlemskap. När det närmar sig val blir Hyresgästföreningens verkliga lojaliteter dock helt uppenbara. De är en del av den mångförgrenade socialdemokratiska rörelsen vars främsta syfte är att bevara ett rådande system och hålla nuvarande regering kvar vid makten.

I en bred annonskampanj förtalas den borgerliga alliansen. Det handlar om sanslös skräckpropaganda utan verklighetsförankring. Folkpartiet har en klar linje för att ge fler människor större möjligheter för sitt boende: ökad konkurrens, mångfald av upplåtelseformer och minskad skatte- och regelbörda för att göra det billigare och enklare för både de som bygger och de som bor.

En nyckelfråga är fastighetsskatten, som inte bara drabbar villaägare utan också bostadsrättsinnehavare och hyresgäster, även om det inte syns direkt på avin. Utan ett maktskifte kommer taxeringsvärden och fastighetsskatt att fortsätta raka i höjden bl.a. för bostadsrättsföreningar. Folkpartiet föreslår ett måldatum för när fastighetsskatten ska vara helt avvecklad. Med ett maktskifte kan skatten frysas och börja sänkas.

Rasmus Jonlund (fp)
Stadsfullmäktigekandidat, Kungsholmen

1 kommentar:

Anonym sa...

You have an outstanding good and well structured site. I enjoyed browsing through it »