torsdag, april 22, 2010

Alliansen stärker integriteten i registersamhället

Den personliga integriteten är en hjärtefråga för snart sagt alla liberaler: ett liberalt kärnvärde som samtidigt, i ett fungerande demokratiskt samhälle, har och måste ha sina gränser. Låt mig göra en något ofulländad men ändå användbar analogi med det liberala frihetsbegreppet, dvs att min frihet går så långt som dit där andras frihet skulle inskränkas.

Full frihet för var och en blir inte frihet för alla. Ibland måste vi också kompromissa också med integriteten, för den gemensamma friheten - att t.ex. vara tryggare mot brott, terroristdåd, fientliga anfall, eller att pensionen blir som den ska och bidragsfusk bekämpas - kan kräva sådant som kameraövervakning, signalspaning och register av olika slag.

Men integriteten kan bara inskränkas om det finns en bevisad och belagd nytta. Integriteten kan inte kompromissas bort för symbolpolitik eller falsk trygghet (eller för att slippa kanske mer effektiva men dyrare åtgärder). Om kameror på offentlig plats inte bidrar till att minska brottsligheten ska de inte sättas upp - däremot kanske polisen behöver punktmarkera och arbeta synligare (som t.ex. beskrivs i senaste Neo).

En sådan prövning av nyttan måste göras i varje enskilt fall där man vill sätta upp kameror, upprätta eller samköra register, avlyssna eller spana på ett sätt som inkräktar på en eller fleras integritet. Men den måste också göras övergripande, med en bedömning av de samlade integritetsbrotten. Annars är risken uppenbar för "det sluttande planet" eller "de små stegens tyranni".

Det sluttande planet är särskilt tydligt i den fråga Alliansen nu tar sig an - den om alla register (se dagens SvD). Det kanske inte väger upp vågskålen för de mest engagerade FRA-fienderna och fildelningsförespråkarna, men för alla svenskar bör det kännas väldigt betryggande med en översyn av alla register och enklare insyn för medborgarna själva i alla tänkbara och otänkbara register där de kan finnas. En förstärkt och förtydligad skadeståndsmöjlighet stärker också den enskildes ställning gentemot staten.

Register finns dock inte enbart i offentlig regi. Alla företags registreringar - från mataffärens kundkort och kreditkortets koll på minsta inköp, till den totala överblicken över våra liv på internet där Google blivit den främsta aktören och symbolen - visar på vikten av att integritetsvänner ständigt håller garden uppe. Åt alla tänkbara håll.

Mark Klamberg bloggar som vanligt kunnigt och insiktsfullt. Mer: Mary Jensen, Johan Pehrson

Intressant om , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

"Grattis medborgare!

Vi har nu övervakat er via FRA nu i ett år och som 1-årsgåva, och som uppvärmning inför teledatalagringen, vill vi samordna alla dessa register till ett enda, så att vi kan ge er en skärv när detta register läcker.

Hoppas ni integritetsvänner blir nöjda."


Yeah, right!

:-D

Rasmus på Kungsholmen sa...

Nej, nöjda tror jag inte integritetsvänner av någon styrka eller kulör blir. Jag försöker ovan resonera om integritetens värde och hur detta ska värnas i ett samhälle som samtidigt, för att fungera och kunna skydda sig, ibland måste kompromissa även med just integriteten. Det är onekligen en svår fråga som vållar inte minst oss liberaler mycket huvudbry och samvetskval. En fråga utan i mina ögon några självklara svar - men en stark försiktighetsprincip måste anbefallas.

Just FRA och signalspaningen är förstås det stora mörka molnet som har präglat debatten.

Teledatalagring är vi ju däremot inte framme vid än. Och vår kära Alliansregering verkar ju ha minst sagt stora dubier om det rätta med den. (Till skillnad från i det här fallet det stora oppositionspartiet - vars integritetsvurm ju är något lättare att upprätthålla för dem just i opposition.)

Tack för att ni håller debatten levande och politiker och myndigheter på benen - det är en av de viktiga försvarslinjerna för integriteten.

Rasmus

Markus "LAKE" Berglund sa...

Japp, vi kämpar på, mitt senaste inlägg, opinionens vindar verkar börja blåsa igen:

Fler opinionsyttringar om övervakning

För det är precis som UNT skriver idag, FRA och Ipred har MER än präglat debatten. Och med all rätt, integritetsinskränkningen är enorm och vinsten är liten...

Rasmus på Kungsholmen sa...

Utan att vara fullt insatt och därmed utan att uttala mig om den specifika avvägningen i detta fall - så är det precis sådana avvägningar vi behöver göra, ständigt.

Sedan lär olika personer och organisationer med olika perspektiv tolka avvägningarna olika, men fakta på bordet!

I England har man ju t.ex. börjat ifrågasätta alla CCTV-kameror och deras effektivitet. Välkommet.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Fast du håller väl med om att vi inte ska behöva gå så långt som England, med CCTV-kameror i varje gathörn, innan vi ifrågasätter om övervkaningen av medborgarna är rimlig?

Rasmus på Kungsholmen sa...

Absolut! Det är förstås ett exempel på när man har gått väldigt långt ut på det sluttande planet, en varning till att stämma i bäcken.