tisdag, oktober 12, 2010

Full sysselsättning kräver fortsatta reformer

Utan höga ambitioner kommer man ingenvart, och med rubriken full sysselsättning är det uppenbart att Alliansregeringen har höga ambitioner för Sverige. Samtidigt höjs ett varningens finger: krisen är inte överstånden, den ekonomiska oron i vår omvärld består, och även om nyckeltalen nu ser positiva ut gäller det att rusta för framtiden.

Finansminister Anders Borg och Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner kan äntra mandatperiodens första riksdagsdebatt i dag med råg i ryggen, stärkta såväl av Sveriges ekonomiska styrka och av ett Nobelpris till de tankar som ligger bakom mycket av Alliansens arbetslinje. Men de kan inte vila på lagrarna.

Regeringen har under sin första mandatperiod gjort mycket för att öka utbudet av arbetskraft, viljan att söka jobb. Det lönar sig nu betydligt bättre för stora grupper att arbeta, och Anders Borg gör ingen hemlighet av att han har alla intentioner att fortsätta på den inslagna vägen. Lägre inkomstskatter och en A-kassa som ger incitament till arbete är dock, Nobelpris eller ej, inte nog för att uppnå det långsiktiga målet om full sysselsättning.

Reformivern har också präglat utbildningspolitiken. God utbildning är förstås förutom sitt värde för individens förkovran och utveckling, också en nyckel till att göra fler människor anställningsbara. Också här har Alliansen och utbildningsminister Jan Björklund att fullfölja det man har påbörjat; inte minst en ny gymnasieskola där yrkeskunskaper uppvärderas, kraftigt utbyggd lärlingsutbildning, och som presenterades i går, en ny läroplan för grundskolan med färre och tydligare mål, och bättre utvärdering i form av nationella prov och betyg. (DN, DN ledare.)

På två viktiga områden skulle jag önska ännu mer energi, reformer och satsningar.

Forskningen är en framtidsfråga av rang som förtjänar mer uppmärksamhet, och sannolikt större resurser. Vi behöver spetsforskningen med prioriterade områden och tillväxtpotential, men vi behöver också bredden, grundforskningen som inte alltid är direkt användbar och kan omvandlas till företag, jobb och bättre livsvillkor men som på sikt är oundgänglig.

Att regeringen nu saknar en forsknings- och högskoleminister får inte betyda minskad tyngd för forskningsfrågorna. Tvärtom kan de lyftas upp ännu mer nu när den drivne, energiske utbildningsministern Jan Björklund själv tar ansvaret. Efter att ha sjösatt stora delar av sin reformagenda för grundskola och gymnasier har han kanske också tid och kraft över för nya fält.

Fler i arbete kräver också fler som vill anställa. Det är en punkt som de mindre Allianspartierna har fokuserat mycket på - och det handlar förstås om såväl skatterna på företagande som regelbördan och arbetsrätten. RUT- och ROT-avdragen har varit framgångsrika; en halverad restaurangmoms kan kanske bli en framtida framgång? Men det krävs också större grepp. Hela tjänstesektorn har en potential som behöver tas tillvara.

Det måste också löna sig för fler att arbeta - även de med högre inkomster. Folkpartiet gör klokt i att fortsätta driva kravet på slopad värnskatt, en förmodligen kontraproduktiv skatt som fungerar som en straffskatt på utbildning, företagande och ansträngning.

Signalerna om obligatorisk A-kassa är välkomna - att fler ska ha en trygghet vid arbetslöshet är också ett viktigt sätt att rusta oss mot nästa ekonomiska nedgång.

Den rödgröna oppositionen lär uppträda i stort sett enat i mandatperiodens första budgetdebatt - ett gemensamt budgetalternativ är aviserat för i år. Kommande år torde vi dock få se solospel vilket såväl sargade socialdemokrater som sturska miljöpartister och besvikna vänsterpartister har behov av.

Det tredje budgetförslaget i höst, från Sverigedemokraterna, blir också intressant att studera. Har de tagit intryck av den massiva kritiken mot sitt sätt att räkna eller kommer den finansiella oansvarigheten att bestå, med luftkalkyler om "vinsterna" av minskad invandring? Kommer allvaret som folkvalda i riksdagen att ge en mer seriös ekonomisk anda, nu när de också har Riksdagens Utredningstjänst som hjälp med underlag?

Media om budgeten: AB, DN, Expressen, GP, SvD, SVT. Bloggar gör bl.a. Tokmoderaten Antonsson, Thomas Böhlmark, Benny Lindholm.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: