onsdag, mars 12, 2008

Kulturdebatt på Kungsholmen

I lokaltidningen Vårt Kungsholmen har jag i februari varit inblandad i en kulturdebatt med socialdemokrater, vilket förstås är roligt att föra på lokal nivå. Det började med biblioteken där jag försvarade och förklarade att vi nu, med folkpartiet i ledningen för kulturpolitiken i Stadshuset, satsar på ökat öppethållande och moderna bibliotek. Fick svar på tal av en annan socialdemokrat, och replikerade med en del information som efterfrågats. Jag har inte tillgång till meningsmotståndarnas inlägg men väl mina egna, håll till godo, den som är intresserad.

* * *

Vårt Kungsholmen 9 februari 2008:
Nu utvecklas biblioteken


Folkpartiet och alliansen i Stockholm fortsätter att satsa på kulturen. Det gäller inte minst biblioteken. En renässans för böcker, läsning och bibliotek har länge stått på vår agenda, som vi efter valet 2006 fått stockholmarnas förtroende att genomföra.

Vårt fokus på biblioteken visar sig i de ökade öppettiderna, med t.ex. mer söndagsöppet på Kungsholmens bibliotek. Och stockholmarna verkar uppskatta förändringarna: såväl antalet besök som lån ökade under 2007.
Vi vill inte bara värna kulturen och biblioteken utan också utveckla dem, med nya idéer och ny teknik som gör dem ännu bättre på att väcka och tillfredsställa läshunger, bildning och möten, bland alla stadens invånare. Allt från automater för boklån och återlämning till allt mer utvecklade webbtjänster förbättrar servicen - och ger tid och resurser över för allt annat som vi stockholmare önskar av våra bibliotek.
Vi strävar också ständigt efter att ge stockholmarna det allra bästa för den kommunalskatt de betalar. Varken Jens Lundberg eller andra Kungsholmsbor behöver oroa sig för framtiden för vårt fina bibliotek.

Rasmus Jonlund (fp)
Ledamot kulturnämnden

* * *

Vårt Kungsholmen 1 mars 2008:
Kulturen får rejält utrymme i Stockholms stad

Biblioteksbesökare kan få mer hjälp när bibliotekarierna får mer hjälp av tekniken. Öppettiderna och tillgängligheten till biblioteken har mycket riktigt ökat under året, vilket är ett mycket påtagligt exempel på vår tydliga prioritering.
Vi gör också satsningar för att ännu fler stockholmare ska få tillgång till lika fina bibliotek som vi Kungsholmsbor. I Högdalen förbereds nu nya, mer centrala lokaler. Ett nytt läge med bättre lokaler är också på gång i Kista. 35 miljoner kronor finns avsatta för biblioteksutveckling - inte i kulturbudgeten, utan på fastighetssidan.
Allan Petersson (Vårt Kungsholmen 16/2) efterlyser siffror och jag berättar gärna att Ung08-festivalen, beräknas kosta staden knappt 7,3 miljoner kronor, därav får vi in 1,8 mkr i sponsorintäkter. Det är väl investerade pengar i kultur och aktiviteter som samlar sommarlovslediga ungdomar från hela staden och grannkommuner.
Kulturen kan också hjälpa till att göra Stockholm som huvudstad och världsstad mer synlig. Ett sätt är att Stockholm visas upp på filmduken, bl.a. i filmatiseringen av Stieg Larssons succéböcker. Vårt blygsamma bidrag dit tas inte från kulturbudgeten utan betalas centralt av kommunstyrelsen. Pridefestivalen är också ett viktigt evenemang som också marknadsför Stockholm, inte minst årets Europride. Arrangörerna är fristående från staden och får inte kulturstöd men stöds av turistorganet Stockholms Visitors Board och samarbetar med Stadsteatern.
Självklart är våra museer en viktig del av kulturutbudet för stockholmare och besökare - och jag är glad över att vi behåller den fria entré på Stads- och Medeltidsmuseerna och Kulturhusets utställningar som vi har drivit och som (s) till slut införde i slutet av förra mandatperioden. Hade jag makten skulle jag gärna återinföra det fria inträdet också på de statliga museerna.
Med folkpartiet får kulturen rejält utrymme i Stockholms stad.

Rasmus Jonlund (fp)
Ledamot kulturnämnden, Kungsholmsbo

Inga kommentarer: