lördag, februari 03, 2007

Vitsen med vinsten i vården

Hur intressant är egentligen vinst i vården? Överväldigande intressant, att döma av rader med insändare som efter valet utmålat en dyster framtid där knappa vårdresurser inte fördelas efter behov eller skapas genom solidarisk finansiering. Dagens Nyheters granskningar, i höstas av privat drivna vårdcentraler, i veckan av Maria Beroendecentrum, går inte så långt men ingångsvärdet verkar vara att det är fult med vinst i vården. (Se DN i fredags och i lördags.)

Åtminstone som pragmatisk socialliberal kan jag tycka att det borde vara mer oroande med vårdenheter som går med underskott, eller alla de vårdverksamheter som tyvärr inte fungerar, där invånarna inte får den vård vi alla solidariskt betalar skatt för, där det inte finns tillräckligt många läkare och sköterskor för att de inte vill arbeta där. En granskning av sådant skulle i mina ögon kännas minst lika angelägen. Köer och bristande kvalitet är det långsiktiga hotet mot den solidariskt finansierade vården, inte som av eventuella vinster (eller t.o.m. övervinster) i enstaka privata vårdföretag.

Fallet Maria Beroendecentrum tycks typiskt. Men man kunde också berättat att avkastningen sett till omsättningen (landstingsavtalets storlek) legat på mellan 4 och något år 10 procent och att landstinget kräver 6 procent av sina egna bolag. Ett reportage kunde lika gärna handla om att man satsat på utbildning, höjt medarbetarnas kompetens och utvecklat vården genom differentiering för olika missbrukargrupper. (Se det ansvariga landstingsrådet Birgitta Rydbergs kommentar.)

Och perspektivet på vinsten kunde lika gärna varit hur några chefer och medarbetare kunnat ta över en landstingsverksamhet med problem, drivit den vidare och utvecklat den, utan att den blivit dyrare - snarare tvärtom, höjt kvaliteten och gett mer vård för pengarna.

Lyckas man då göra en vinst borde det verkligen vara ett föredöme för annan vård (och ett bra argument när sjukvårdbeställarna ska förhandla om priset på beroendevård i framtiden).

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: